Ngành Thuế Lào Cai: Thu ngân sách tiếp tục đà tăng trưởng

PV.

(Tài chính) Vượt qua nhiều khó khăn thách thức đặt ra trong bối cảnh suy giảm kinh tế, Cục Thuế tỉnh Lào Cai vẫn đạt được những kết quả tăng trưởng khả quan trong công tác thu ngân sách trên địa bàn những tháng đầu năm 2013. Kết quả này mang lại từ những nỗ lực của tập thể cán bộ toàn ngành Thuế tỉnh trong triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến chính sách pháp luật thuế…

Tuyên truyền phổ biến chính sách thuế mới, đối thoại và tôn vinh người nộp thuế là nhiệm vụ luôn được Cục Thuế Lào Cai đặt lên hàng đầu
Tuyên truyền phổ biến chính sách thuế mới, đối thoại và tôn vinh người nộp thuế là nhiệm vụ luôn được Cục Thuế Lào Cai đặt lên hàng đầu

Những chuyển biến tích cực

Năm 2013, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Thuế Lao Cai được Trung ương giao là 1.795 tỷ đồng, UBND tỉnh giao là 1.935 tỷ đồng, ngành Thuế Lào Cai ước thực hiện cả năm 1.890 tỷ đồng số thu tính trong cân đối, tăng 5% so với dự toán Trung ương giao. Đây là một nhiệm vụ khá nặng nề trong bối cảnh nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng là niềm tự hào của ngành Thuế tỉnh khi được các cấp trên tin tưởng giao phó.

Qua 9 tháng đầu năm, nhìn chung, các nguồn thu đều có mức tăng khá mạnh so cùng kỳ năm 2012 đã chứng tỏ nỗ lực của ngành thuế và những chuyển dịch tích cực của nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Điển hình là một số khu vực có số thu nộp đạt khá cao trong thời gian qua như: thu từ  khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 370 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 370 tỷ đồng  tăng 93% so với cùng thời điểm báo cáo năm 2012; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 450 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ năm trước; thu phí và lệ phí tăng 90%, thu lệ phí trước bạ tăng 37%, thu phí xăng dầu tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt được những kết quả trên, theo lãnh đạo Cục thuế Lào Cai: Ngay từ những ngày đầu năm 2013 bước vào thực hiện nhiệm vụ được giao, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của UBND tỉnh. Ngành Thuế Lào Cai đã tập trung tăng cường công tác chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế nhằm ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thuế, thời gian qua Cục Thuế tỉnh đã  tích cực triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng internet cho các doanh nghiệp trên địa bàn với chất lượng kê khai tương đối ổn định và đảm bảo về thời gian quy định, đến nay đã cấp dịch vụ cho 467 doanh nghiệp và kê khai thuế qua mạng internet thường xuyên cho 447 doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành liên quan trong quản lý thu thuế, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;  Cục Thuế tỉnh đã thực hiện giãn, giảm, gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp. Trong năm, đã gia hạn 6 tháng Thuế giá trị gia tăng của 3 tháng đầu năm 2013 cho doanh nghiệp đạt trên 29 tỷ đồng; gia hạn Thuế thu nhập doanh nghiệp trên 1,4 tỷ đồng (gồm: gia hạn 6 tháng thuế quý I, gia hạn 3 tháng thuế quý II và gia gian 3 tháng thuế quý III của năm 2013); giảm tiền thuê đất năm 2013 trên 3,7 tỷ đồng và gia hạn tiền sử dụng đất phải nộp trong năm 2013 gần 186 tỷ đồng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Không chỉ nỗ lực hoàn thành công tác thu NSNN, ngành thuế Lào Cai còn tập trung tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng chính sách, pháp luật thông qua tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản về chính sách thuế mới; sửa đổi, bổ sung đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội như Nghị quyết 13/NQ-CP và 29/2012QH13 của Chính phủ và Quốc hội…; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước cho người nộp thuế; triển khai phổ biến các nội dung hỗ trợ, miễn giảm thuế đối với người nộp thuế một cách cụ thể, chi tiết đến các cán bộ, công chức thuế và người nộp thuế; tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tạo ra niềm tin, sự phấn khởi và sức lan tỏa sâu rộng; góp phần thúc đẩy phát triển SXKD, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung, chính sách về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thực sự đi vào cuộc sống; tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế, nhằm giúp người nộp thuế hiểu và chấp hành đúng pháp luật thuế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, toàn ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp về chiến lược cải cách và hiện đại hóa ngành thuế cho giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó chú trọng công tác lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía người nộp thuế; điều chỉnh, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính thuế không còn phù hợp; tiếp tục triển khai hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai thuế bằng phần mềm HTKK miễn phí; rà soát và công khai thủ tục hành chính thuế.

Cơ quan thuế cũng triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN; rà soát, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, tăng cường cán bộ chất lượng cho bộ phận đảm nhiệm chức năng trọng yếu, đảm bảo mỗi cán bộ công chức phát huy hết được năng lực, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, ngành thuế Lào Cai phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”; phối hợp thực hiện tốt “một cửa liên thông” trong cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, con dấu và việc thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất tại cơ quan tài nguyên môi trường; triển khai ứng dụng CNTT vào khâu quản lý thuế để thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế; xây dựng các phần mềm trong quản lý thuế địa phương...

Để triển khai những nội dung mới sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân tới các doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Luật thuế này là để phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tế của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch; nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, khuyến khích và tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện tốt cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế; giảm mức đóng góp đối với người nộp thuế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân và thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Nhà nước đối với người nộp thuế trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế; khắc phục kịp thời hạn chế trong thực tiễn quản lý thuế.

Cục thuế tỉnh Lào Cai xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong những tháng còn lại của năm 2013, đó là toàn ngành phấn đấu đạt mục tiêu tổng thu trên 1.890 tỷ đồng; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; tích cực tham gia ý kiến hoàn thiện chính sách thuế; tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Thuế; đảm bảo duy trì và phát triển 4 giá trị cốt lõi của ngành Thuế là “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới”.