Ngành thuế Thái Bình triển khai có hiệu quả Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nguyễn Thanh Định

(Tài chính) Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được sau một năm thi hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đồng thời đưa ra định hướng chỉ đạo cho năm 2013, vừa qua Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá việc triển khai Luật thuế này, nhiều kết quả tích cực mang lại sau một thời gian thực hiện đã được đưa ra tại Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: Cục Thuế Thái Bình
Toàn cảnh hội nghị. Nguồn: Cục Thuế Thái Bình

Sau hơn 1 năm Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh trong việc ban hành chỉ thị và kế hoạch triển khai Luật thuế này. Bên cạnh đó cơ quan thuế các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, sở tài nguyên môi trường nhằm triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến từng người dân, hộ gia đình, xây dựng, sửa đổi, bổ sung khung giá đất cho phù hợp với thực tế.

Về công tác nghiệp vụ, Cục Thuế đã chỉ đạo Chi cục thuế huyện, thành phố thực hiện phổ biến tập huấn kê khai, miễn giảm thuế cho cán bộ cấp xã gồm các thành phần: chủ tịch; cán bộ tài chính, địa chính, lao động thương binh xã hội; trưởng thôn, ủy nhiệm thu; các doanh nghiệp thuê đất. Sau khi tập huấn các Chi cục Thuế đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Tính đến 31/3/2013, toàn ngành thuế Thái Bình đã thu về 516.106 tờ khai và hoàn tất nhập liệu vào ứng dụng quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo như đánh giá của Tổng cục Thuế, Thái Bình là 1 trong 9 Cục thuế có tiến độ nhập tờ khai và cấp mã số nhanh nhất toàn quốc, sau 1 năm triển khai luật thuế này đã cấp mới thêm 462.535 mã số thuế.

Số thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012, toàn ngành đạt 81,2% số phải thu (đã trừ miễn, giảm) tương đương với 60,4% dự toán, một số huyện có kết quả thu cao là Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương. Cùng với đó việc miễn thuế, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã được thực hiện đảm bảo đúng thủ tục, đúng đối tượng theo quy định  cho 195.613 hộ gia đình, 42 tổ chức với số tiền miễn, giảm trên 4 tỷ đồng.

Rút kinh nghiệm từ việc thu thuế, viết tra biên lai thuế nhà đất trước đây, Cục Thuế và Chi cục thuế quán triệt tinh thần “thu đến đâu viết trả biên lai đến đó”, chính vì vậy tình trạng không trả, chậm trả biên lai cho người nộp thuế đã được hạn chế.

Để tiếp tục triển khai công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu quả, ngành thuế Thái Bình đã nêu ra những nhiệm vụ, biện pháp chính trong năm 2013:

- Tiếp tục tuyên truyền Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thông qua việc phối hợp với các cơ quan truyền thông cũng như tại các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, website;

- Về công tác kê khai cần đôn đốc người nộp thuế còn thiếu thông tin cấp mã, phấn đấu hoàn thành việc cấp mã trước ngày 30/5/2013, thực hiện nhập liệu 100% thông tin người nộp thuế, quyết định miễn giảm, biên lai thu thuế vào ứng dụng quản lý;

- Phối hợp chặt chẽ với phòng tài nguyên môi trường, dự án VLAP để rà soát diện hộ, diện tích tính thuế, đồng thời phối hợp với kho bạc, ngân hàng được ủy nhiệm thu nhằm tạo điền kiện thuận lợi cho công tác thu nộp ngân sách.