Ngành Thuế thu NSNN quý I/2020 đạt 27% so với dự toán pháp lệnh

D.Bùi (T/h)

Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách nhà nước quý I do cơ quan thuế quản lý ước đạt 339.035 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán pháp lệnh. Kết quả thu quý I năm 2020 đạt khá cơ bản do kinh tế quý IV/2019 tăng trưởng khá. Tuy nhiên, diễn biến thu qua các tháng có dấu hiệu giảm dần do tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ngành Thuế thu NSNN quý I/2020 đạt 27% so với dự toán pháp lệnh.
Ngành Thuế thu NSNN quý I/2020 đạt 27% so với dự toán pháp lệnh.

Từ tháng 3, số thu ngân sách đã có ảnh hưởng rõ nét, một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh. Cụ thể, thuế giá trị gia tăng từ mức tăng 8% của quý IV/2019, trong 2 tháng đầu năm tăng 4,7%, đến tháng 3 giảm 4,5%. Thuế tiêu thụ đặc biệt từ mức tăng 9,5% của quý IV/2019, 2 tháng đầu năm 2020 lại giảm 8,6% và 3 tháng giảm 4,6%. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 12 tăng 15,6%, tháng 1 tăng 14,2%, 2 tháng đầu năm 2020 tăng 17,1%, lũy kế 3 tháng tăng 14%...

Tổng cục Thuế cho biết, trong 3 tháng đầu năm, cả nước có 30.227 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 1.732 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019; 21.031 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 1.947 doanh nghiệp; 14.310 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 1.066 doanh nghiệp; có 8.790 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 212 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đang kinh doanh là 766.512, tăng 8.979 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2019.

Về công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đã thu hồi được 7.870 tỷ đồng, bằng 19,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.257 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.613 tỷ đồng.

Trong số đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 17 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 139,33 tỷ đồng; giảm lỗ 659,48 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 781,83 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, trong 3 tháng đầu năm, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 15.561,16 tỷ đồng, bằng 295,28% so với cùng kỳ 2019.