Gần 15.600 tỷ đồng được ngành Thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra


3 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thuế đã tiến hành 7.056 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 74.086 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 15.561,16 tỷ đồng, bằng 295,28% so với cùng kỳ 2019.

3 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thuế đã tiến hành 7.056 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nguồn: Internet.
3 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thuế đã tiến hành 7.056 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thuế cho biết, qua 3 tháng đầu của năm 2020, công tác thanh tra, kiểm tra đã được đơn vị triển khai quyết liệt. Qua đó, cơ quan Thuế đã kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền đạt 15.561,16 tỷ đồng, bằng 295,28% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 17 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 139,33 tỷ đồng; giảm lỗ 659,48 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 781,83 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 7.870 tỷ đồng, bằng 19,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.257 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.613 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đã thu hồi được 7.870 tỷ đồng, bằng 19,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.257 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 2.613 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, từ tháng 3, số thu ngân sách đã có ảnh hưởng rõ nét, một số nguồn thu lớn có tốc độ giảm nhanh.

Cụ thể, thuế giá trị gia tăng từ mức tăng 8% của quý IV/2019, trong 2 tháng đầu năm tăng 4,7%, đến tháng 3 giảm 4,5%. Thuế tiêu thụ đặc biệt từ mức tăng 9,5% của quý IV/2019, 2 tháng đầu năm 2020 lại giảm 8,6% và 3 tháng giảm 4,6%. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 12 tăng 15,6%, tháng 1 tăng 14,2%, 2 tháng đầu năm 2020 tăng 17,1%, lũy kế 3 tháng tăng 14%...