Ngành Thuế tích hợp 120 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, vượt 30% kế hoạch

PV.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp thêm 120 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, vượt mục tiêu Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, đạt gần 130% so với kế hoạch năm 2020.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp thêm 120 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nguồn: internet
Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp thêm 120 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nguồn: internet

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Thuế phải tích hợp 93 thủ tục hành chính mức độ 3,4 lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, đến tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch trước 6 tháng. Từ tháng 5/2020 đến nay, đã có hơn 14 triệu lượt truy cập của người nộp thuế qua Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi đề nghị đến cơ quan thuế giải quyết 93 thủ tục này.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp, tích hợp tất cả các thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Hướng đến Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp qua Cổng dịch vụ công quốc gia là 120 thủ tục. Như vậy, ngành Thuế tiếp tục vượt mục tiêu mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, đạt gần 130% so với kế hoạch của năm 2020.

Đặc biệt, dịch vụ công thứ 1000 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia được công bố ngày 19/8/2020 là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô xe máy. Để cung cấp dịch vụ công này, ngành Thuế đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục đăng kiểm - Bộ Giao thông và Vận tải, Cục Cảnh sát giao thông chia sẻ tích hợp dữ liệu từ năm 2016 đến đầu năm 2020, hoàn thành thí điểm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và đến nay là tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai dịch vụ khai, nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử trên cả nước.

Theo đó, người dân có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có thể vào kê khai tờ khai lệ phí trước bạ, sau khi khai xong người dân nhận được tin nhắn thông báo Mã hồ sơ, Số tiền để thực hiện nộp điện tử ngay trên Cổng. So với trước đây, việc khai, nộp lệ phí trước bạ qua hồ sơ giấy mất nửa ngày thì nay người dân chỉ 10 đến 15 phút.

Được biết, trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp, tích hợp tất cả các thủ tục hành chính thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Trước đó, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu với các dịch vụ được phê duyệt, các đơn vị liên quan thực hiện việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tỉ lệ tối thiểu theo quy định. Trường hợp không thực hiện hoặc chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ bị xử lý nghiêm.