Ngành Thuế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống thi đua yêu nước

Theo tapchithue.com.vn

(Tài chính) Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2014).

Tại cơ quan thuế các cấp, cùng với việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, vai trò, tác dụng của các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay đến toàn thể CBCC, mỗi đơn vị đều gắn việc sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm với việc sơ kết đánh giá kết quả thi đua theo các nội dung đã phát động từ đầu năm để kịp thời phát hiện và biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt, quan trọng hơn là tìm ra những biện pháp quản lý hiệu quả để tổng kết, nhận rộng ra toàn ngành.

Cũng theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, căn cứ nhiệm vụ còn lại của năm 2014, từng Cục Thuế tiếp tục tổ chức phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị cả năm; trước mắt là phát động ngay đợt thi đua lập thành tích chào mừng 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; Kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam để tiếp thêm động lực phấn đấu cho cán bộ công chức và người lao động trong toàn ngành.
 
Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp phải gắn đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 66 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với việc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, nhằm đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của mỗi cán bộ công chức, góp phần xây dựng ngành thuế ngày càng trong sạch, vững mạnh.