Tổng cục Thuế hướng dẫn triển khai quy trình quản lý ấn chỉ

Việt Dũng

Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương phải đảm bảo việc bán hóa đơn cho người nộp thuế theo đúng quy định và đúng đối tượng theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 về việc ban hành Quy trình quản lý ấn chỉ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước tình trạng sau khi cơ quan thuế đã bán hóa đơn cho người nộp thuế mới phát hiện người nộp thuế không hoạt động, chưa kê khai, nộp thuế, người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng..., Lãnh đạo Tổng cục Thuế vừa ký ban hành văn bản hướng dẫn các cục Thuế triển khai quy trình quản lý ấn chỉ theo Quyết định số 2262/QĐ-TCT ngày 30/12/2020 của Tổng cục Thuế. 

Theo Tổng cục Thuế, hiện ứng dụng quản lý ấn chỉ đã được cơ quan thuế nâng cấp có thể đáp ứng việc bán hoá đơn quyển cho hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định thuộc Chi cục Thuế quản lý có trạng thái đăng ký thuế vãng lai.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tại cục Thuế các địa phương phải thực hiện tra cứu trên Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) hoặc các hệ thống công nghệ thông tin quản lý người nộp thuế có liên quan làm căn cứ để bán hoá đơn cho người nộp thuế.

Trường hợp không truy cập được Hệ thống TMS hoặc các hệ thống công nghệ thông tin quản lý người nộp thuế có liên quan, thì thực hiện việc phối hợp với các phòng, bộ phận có liên quan để xác định tình trạng mã số thuế và kê khai thuế của người nộp thuế đảm bảo việc bán hoá đơn ngay trong ngày theo đúng quy định.

Đối với việc bán hoá đơn, ấn chỉ cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế không vi phạm các quy định về tình trạng mã số thuế, nợ thuế, kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì thực hiện bán hoá đơn, ấn chỉ ngay trong ngày cho người nộp thuế theo quy định.

Trong trường hợp người nộp thuế chưa kê khai thuế, chưa báo cáo tình sử dụng hoá đơn, ấn chỉ (do chưa đến kỳ báo cáo theo quy định), nợ thuế nhưng chưa có thông báo của cơ quan Thuế thực hiện cưỡng chế hoá đơn hết giá trị sử dụng, thì đơn vị nghiệp vụ vẫn thực hiện bán hoá đơn, ấn chỉ ngay trong ngày cho người nộp thuế theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với các bộ phận chức năng hướng dẫn, tuyên truyền người nộp thuế thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan và khi có dấu hiệu vi phạm cần áp dụng các biện pháp quản lý người nộp thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; người nộp thuế có thông báo của cơ quan Thuế về việc bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng chưa làm các thủ tục theo quy định để quay lại hoạt động kinh doanh thì đơn vị nghiệp vụ không bán hoá đơn, ấn chỉ cho người nộp thuế. Đồng thời, ngay trong ngày làm việc phối hợp với các bộ phận chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu chỉ khi người nộp thuế đủ điều kiện bán hoá đơn, ấn chỉ theo quy định thì thực hiện bán hoá đơn, ấn chỉ cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc.

Đối với việc lập thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, Tổng cục Thuế yêu cầu Phòng Thanh tra - kiểm tra, Đội kiểm tra thuế thực hiện việc lập thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Qua đó, đảm bảo việc cập nhật kịp thời và chính xác chi tiết số hoá đơn hết giá trị sử dụng của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký lên Website tra cứu hoá đơn của cơ quan Thuế, góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp,