Triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp thu hồi nợ thuế

Triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp thu hồi nợ thuế

Trong năm 2022, ngành Thuế đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ, để nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tái tài sản, bỏ trốn. Toàn Ngành đã ban hành 160.504 quyết định cưỡng chế tài khoản, 18.991 quyết định cưỡng chế hóa đơn, 3.054 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy phép và 152 quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp khác.
Cục Thuế Đắk Lắk chủ động hỗ trợ người nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile

Cục Thuế Đắk Lắk chủ động hỗ trợ người nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile

Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, để triển khai ứng dụng eTax Mobile đến người nộp thuế, ngành Thuế tỉnh đang đẩy nhanh lộ trình triển khai ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động đối với cá nhân (eTax Mobile) đến tất cả người nộp thuế. Ngành Thuế tích cực vận động để người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng này để thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế.
Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng hành cùng người nộp thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng hành cùng người nộp thuế

Ngày 25/8/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website Cục Thuế Thành phố với chủ đề “Cục Thuế TP. Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng người nộp thuế phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh”.
Nâng cấp ứng dụng quản lý thuế góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế

Nâng cấp ứng dụng quản lý thuế góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ thuế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế là một trong những giải pháp mang tính đột phá để ngành Thuế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Năm 2021, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp 163 phiên bản ứng dụng quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế, đáp ứng đòi hỏi nâng cấp, hiện đại hóa công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế.
Ngành Thuế đổi mới công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Ngành Thuế đổi mới công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) là một trong những chức năng quản lý thuế chủ yếu, có vai trò quan trọng trong việc thay đổi phương thức quản lý và hiện đại hóa công tác thuế. Trong năm 2021, toàn ngành Thuế đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá trong tuyên truyền, hỗ trợ NNT. Thống kê cho thấy, đã có hơn 4 triệu thư điện tử để cung cấp thông tin cho NNT được gửi đi, hơn 250.000 câu hỏi do NNT gửi đến qua zalo, fanpage được các Cục Thuế trên cả nước giải đáp.
Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách thuế

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách thuế

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Tổng cục Thuế), với vai trò là cơ quan tham mưu và thực thi chính sách, cơ quan Thuế các cấp đã nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh.