Ngày 22/2/2017, IPO hơn 1,5 triệu cổ phần Cấp thoát nước Bắc Ninh

PV.

Ngày 22/2 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,5 triệu cổ phần.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Lần IPO này tương đương 4,08% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa tại ngày 20/6/2016 đạt hơn 278,4 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là hơn 185,9 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh thành lập từ năm 1997. Với 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động cung ứng nước sạch và xây dựng các công trình cấp thoát nước, hiện nay công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh có 06 đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc gồm: Xưởng cơ điện, Nhà máy cấp nước TP.Bắc Ninh, Nhà máy cấp nước Phố mới, Nhà máy cấp nước Thứa, Nhà máy cấp nước Gia Bình, Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ. 

Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm sản xuất và kinh doanh nước sạch; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia xây lắp hệ thống điện cao hạ thế đến 35KV, xây dựng công trình hạ tầng đô thị, kênh mương, trạm bơm, đường giao thông nông thôn. Hiện nay, công ty là đơn vị chủ đạo sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các thị trấn, huyện lỵ trực thuộc như thị trấn Phố Mới, Thứa, Gia Bình, Lim…

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2013-2015 và 6 tháng đầu năm 2016

Chỉ tiêu

2013

2014

2015

6 tháng/2016

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

109,3

124,4

118,6

37,6

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

4,1

3,2

2,5

1,3

Tỷ suất LNST/VNN (%)

2,97

2,25

1,76

0,89

      (Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013 - 2015 và BCTC hợp nhất tự lập 6 tháng đầu năm 2016)

Sau khi cổ phần hóa, công ty dự kiến tập trung tối đa nguồn lực cho ngành nghề chính là sản xuất và cung cấp nước sạch, đầu tư phát triển nâng công suất khai thác, xử lý nước tại các nhà máy cấp nước và mở rộng phạm vi bao phủ, tìm kiếm khách hàng mới…

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2017-2019

Chỉ tiêu

2017

2018

2019

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

112,5

127,5

152,5

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

11,3

15,2

20,6

Tỷ lệ trả cổ tức (%)

3,01

4,04

5,5

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa đạt hơn 375,8 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương hơn 18,4 triệu cổ phần. 

Hơn 1,7 triệu cổ phần, tương đương 4,74% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động. Hơn 15,8 triệu cổ phần, tương đương 42,18% vốn điều lệ bán cho Nhà đầu tư chiến lược và hơn 1,5 triệu cổ phần, tương đương 4,08% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư tại HNX vào ngày 22/2/2017.