Ngày 4/11, Quốc hội chất vấn 2 lĩnh vực Thông tin - Truyền thông và Nội vụ

Việt Hoàng

Ngày 4/11, tiếp tục Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Trong buổi sáng, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Nội dung chất vấn chính bao gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số; công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia; việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Bên cạnh đó là vấn đề quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác; việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Trong phiên làm việc chiều cùng ngày, sau phiên chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà sẽ đăng đàn trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ. Cùng tham gia trả lời chất vấn là Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng các bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội.

Nội dung được Bộ trưởng làm rõ gồm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương; ban hành văn bản thực hiện Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng sẽ giải trình các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xử lý vi phạm; nguyên nhân, giải pháp trước thực trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây; việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học...