Nghệ An cần hành động quyết liệt hơn để trở thành một tỉnh khá

PV.

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An tại TP. Vinh hôm 15/8/2016.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An hôm 15/8. Nguồn: chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An hôm 15/8. Nguồn: chinhphu.vn

Ghi nhận nỗ lực của Nghệ An thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Tỉnh đã chuyển dịch kinh tế đúng hướng, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện.

Tuy nhiên, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân cả nước; chưa thu hút nhiều dự án đầu tư mang tính đột phá. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 đứng thứ 32/63, tụt 4 bậc...

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Nghệ An cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ thời gian tới. Trước hết, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển để phát huy tiềm năng, thế mạnh. Chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, bao cấp, phi thị trường. “Cần hành động quyết liệt hơn để trở thành một tỉnh khá”, Thủ tướng lưu ý.

Với tinh thần phát triển doanh nghiệp, xây dựng bộ máy hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, liêm chính và chăm lo đời sống nhân dân mà Chính phủ đang quyết tâm thực hiện để đáp lại sự kì vọng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng: “Tinh thần này ở tỉnh Nghệ An, một tỉnh cách mạng, cần được quán triệt, thấm nhuần, phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể, tạo chuyển biến thực sự trong chỉ đạo, điều hành của Nghệ An”.

Nghệ An phải là tỉnh đi đầu trong thực hiện thông điệp của Chính phủ, lo cho dân, giải quyết việc làm cho dân, quan tâm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm mới ở Nghệ An sẽ là tiêu chí chủ chốt để đánh giá thành tích chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu Nghệ An cam kết cùng Chính phủ xây dựng hệ thống chính sách minh bạch, môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bảo đảm quyền tài sản của nhân dân, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Tất cả phải hướng đến hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Nghệ An phải xây dựng bộ máy công quyền phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt nhất...

Đồng thời, Nghệ An cần đẩy mạnh tính liên kết với các tỉnh lân cận để xứng đáng là trung tâm của Bắc Miền Trung. Tỉnh cũng cần đề xuất cơ chế điều phối phát triển vùng. Về quy hoạch, phải rà soát lại, loại bỏ các quy hoạch cũ, lạc hậu, phi thị trường, chấm dứt quy hoạch treo. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng con đường xuyên Á (kết nối Viêng Chăn – Pắc San – Thanh Thủy) và giao Bộ Giao thông vận tải xử lý các nguồn lực để sớm triển khai. Thủ tướng cũng cho biết về chủ trương nâng cấp sân bay Vinh trở thành sân bay quốc tế và đồng ý chủ trương xây dựng ở Cửa Lò một cụm cảng biển quốc tế và nội địa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế của tỉnh là 6,61%, có 789 doanh nghiệp thành lập mới. Phấn đấu cuối năm nay, tỉnh có 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về thực hiện Nghị quyết 26 năm 2013 của Bộ Chính trị, Nghệ An cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan như tăng trưởng kinh tế cao hơn, bình quân đạt 7,59%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm nay dự tính khoảng 31 triệu đồng/người.