Nghị định số 44/2020/NĐ-CP:

Nghị định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại


Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 44/2020/NĐ-CP.