Nghiên cứu sửa đổi quy định về xuất nhập khẩu dược liệu

Hà Anh

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định về xuất nhập khẩu dược liệu, bảo đảm tháo gỡ nhanh các vướng mắc, tạo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu sửa đổi các quy định cho hoạt động xuất nhập khẩu dược liệu.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu sửa đổi các quy định cho hoạt động xuất nhập khẩu dược liệu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu.

Công điện nêu rõ: Thời gian gần đây, báo chí phản ánh hoạt động xuất khẩu một số dược liệu gặp khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.

Ngoài nguyên nhân do thị trường khó khăn, giá giảm, còn có nguyên nhân là vướng mắc trong thực hiện một số quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 và Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04/3/2021.

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xuất khẩu dược liệu, tạo đà thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy định về xuất nhập khẩu dược liệu, bảo đảm tháo gỡ nhanh các vướng mắc tạo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi các quy định cho hoạt động này hoàn thành trước ngày 25/4/2024.