VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Nhập khẩu hàng hóa 9 tháng như thế nào?

Nhập khẩu hàng hóa 9 tháng như thế nào?

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá nhập khẩu trong 9 tháng của nước ta ước đạt 188,42 tỷ USD, tăng 8,9%. Trong đó, riêng tháng 9/2019, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 0,2%.

Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp nhà nước: Giữ vững nhịp tăng trưởng

Sửa đổi, bổ sung về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quản lý chặt chẽ giá tính thuế hàng nhập khẩu

Phòng vệ thương mại chống hàng nhập khẩu gây hại

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá nhập khẩu trong 9 tháng của nước ta ước đạt 188,42 tỷ USD, tăng 8,9%. Trong đó, riêng tháng 9/2019, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,5 tỷ USD, tăng 0,2%.

Trong báo cáo mới nhất, Tổng cục Hải quan cũng đã có thống kê sơ bộ về tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu, cụ thể:

- Xăng dầu các loại: Trong tháng 09/2019, nhập khẩu nhóm hàng này ước tính là 750 nghìn tấn, giảm 13,6% so với tháng trước và trị giá là 435 triệu USD, giảm 14%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 9 tháng/2019 ước tính đạt 7,0 triệu tấn, trị giá ước đạt 4,3 tỷ USD, giảm 24,5% về lượng và giảm 31,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Sản phẩm hóa chất: Trong tháng 9/2019, nhập khẩu nhóm hàng này ước đạt là 560 triệu USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 9/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 3,9 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

- Chất dẻo nguyên liệu: Trong tháng 09/2019, ước tính nhập khẩu chất dẻo là 560 nghìn tấn, trị giá là 765 triệu USD, giảm 3,9%. Ước tính đến hết tháng 09/2019, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 4,7 triệu tấn, trị giá 6,7 tỷ USD;  tăng 16,3% về lượng và tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

- Vải các loại: Trong tháng 09/2019, ước tính nhập khẩu mặt hàng này đạt 1,0 tỷ USD, tăng 0,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 09/2019, nhập khẩu vải các loại đạt 9,7 tỷ USD, tăng 3,2% so với 9 tháng/2018.

- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trong tháng 9/2019, nhập khẩu nhóm hàng này ước tính là 5,1 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 9/2019, nhập khẩu mặt hàng này đạt 38,6 tỷ USD, tăng 23% so với 9 tháng/2018.

- Điện thoại các loại và linh kiện: Trong tháng 9/2019, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này là 1,7 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 9/2019, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 10,6 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Trong tháng 9/2019, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này là 3,1 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 9/2019, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 27,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2018.

- Ô tô nguyên chiếc các loại: Trong tháng 09/2019, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này đạt 13 nghìn chiếc, trị giá đạt 260 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 09/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 109 nghìn chiếc, trị giá đạt 2,4 tỷ USD, tăng 167,8% về lượng và tăng 157% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM