Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp nhà nước: Giữ vững nhịp tăng trưởng

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước giảm so với tháng 4, đặc biệt ở một số mặt hàng công nghiệp chế biến một phần do chịu ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình, bạo loạn của công nhận làm gián đoạn sản xuất của các doanh nghiệp FDI tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực này tăng 11,9%, kim ngạch nhập khẩu tăng 7,2% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2013 tăng tương ứng 1,6% và 5,3%).

Giá nhập khẩu các mặt hàng nhìn chung giảm nhẹ so với cùng kỳ. Nguồn: internet
Giá nhập khẩu các mặt hàng nhìn chung giảm nhẹ so với cùng kỳ. Nguồn: internet

Xuất khẩu tháng 5 giảm nhẹ so với tháng trước

Theo số liệu ước của liên Bộ Tài chính và Công thương, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 năm 2014 ước đạt 12 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 58,51 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 19,05 tỷ USD, tăng 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,46 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm tăng trưởng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch nhập khẩu tăng 9,6%. Xuất siêu cả nước ước 1,65 tỷ USD, bằng khoảng 2,8% kim ngạch xuất khẩu. Đây có thể coi là kết quả khá tích cực của hoạt động xuất khẩu những tháng đầu năm 2014.

Đối với nhóm hàng nông sản, thủy sản: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản tháng 5 ước đạt 1,83 tỷ USD, giảm 8,9% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2014 ước đạt 8,92 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm, các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013 là thủy sản ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 28,1%; cà phê ước đạt 2 tỷ USD, tăng 31,3% (do lượng tăng 39%); hạt tiêu ước đạt 669 triệu USD, tăng 47,7%; rau quả tăng 28,4%, hạt điều tăng 11,3%.

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ là cao su ước đạt 472 triệu USD, giảm 39,3%; sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 497 triệu USD, giảm 18,3%, gạo ước đạt 1,23 tỷ USD, giảm 5,3%.

Giá xuất khẩu bình quân của nhiều nhóm hàng nông sản có tăng nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên giá hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn là cao su và cà phê giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, giá cao su giảm 23,7% so với cùng kỳ, tương ứng với mức giảm do giá 146 triệu USD; giá cà phê giảm 5,6%, tương ứng với mức giảm do giá là 118 triệu USD.

Đối với nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản tháng 5 ước đạt 908 triệu USD, giảm 1% so với tháng trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng ước đạt 3,98 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Dầu thô là mặt hàng duy nhất trong nhóm có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ (tăng 2%).

Giá xuất khẩu các mặt hàng trong nhóm đều tăng so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2013. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu giảm làm giảm kim ngạch xuất khẩu nhóm này 264 triệu USD, trong khi mức tăng do giá xuất khẩu tăng là 119 triệu USD.

Đối với nhóm hàng công nghiệp chế biến: Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến tháng 5 ước đạt 8,62 tỷ USD, giảm 8,8% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm này ước đạt 42,38 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 của hầu hết các mặt hàng trong nhóm ước giảm nhẹ so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, ngoại trừ xuất khẩu phân bón giảm 19,2%, máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh kiện giảm 4,9%, tất cả các mặt hàng trong nhóm đều có tăng trưởng dương so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 10,58 tỷ USD, tăng 30,6%; hàng dệt và may mặc ước đạt 7,44 tỷ USD, tăng 17%; giày dép ước đạt 3,76 tỷ USD, tăng 17,8%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 2,42 tỷ USD, tăng 17,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 2,66 tỷ USD, tăng 12,8%.

Nhập khẩu vẫn tăng

Kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2014 ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 5 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 56,86 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 24,3 tỷ USD, tăng 7,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 32,56 tỷ USD, tăng 11,4%.

Nhập siêu tháng 5 năm 2014 ước khoảng 400 triệu USD, bằng 3,3% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 5 tháng, cả nước xuất siêu ước khoảng 1,65 tỷ USD, bằng khoảng 2,8% kim ngạch xuất khẩu.

Đối với nhóm hàng cần nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước khoảng 11,03 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm ước khoảng 50,37 tỷ USD, chiếm 88,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 9% so với cùng kỳ.

Ngoại trừ hạt điều có kim ngạch nhập khẩu ước giảm 21,3% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu nhiều mặt hàng nông, thủy sản tăng so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu thủy sản tăng 89,1%; ngô tăng 105,7%; đậu tương tăng 45%; lúa mỳ tăng 27,4%. Những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước 8,6 tỷ USD (tăng 22,7%), máy tính, điện tử, linh kiện ước 6,88 tỷ USD (giảm 3,6%), vải các loại ước 3,7 tỷ USD (tăng 14%), điện thoại và linh kiện 3 tỷ USD (tăng 9,7%), chất dẻo nguyên liệu 2,46 tỷ USD (tăng 9,9%), nguyên phụ liệu dệt may, da giày ước 1,85 tỷ USD (tăng 24%),...

Giá nhập khẩu các mặt hàng nhìn chung giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Đối với nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước khoảng 531 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm ước khoảng 2,34 tỷ USD, chiếm 4,1% tỷ trọng nhập khẩu và tăng 14,9% so với cùng kỳ. Ngoại trừ linh kiện phụ tùng xe máy ước đạt 149 triệu USD, giảm 29,8% so với cùng kỳ, các mặt hàng khác trong nhóm đều có tăng trưởng dương so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô ước đạt 767 triệu USD, tăng 28,3%; nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm ước đạt 239 triệu USD, tăng 33,2%.

Đối với nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước khoảng 490 triệu USD, tăng 2% so với tháng trước và giảm 4,3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu nhóm này ước khoảng 2,48 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ước đạt 119 triệu USD, tăng 44,9% về lượng và tăng 91,3% về trị giá so với cùng kỳ; nhập khẩu điện thoại di động ước đạt 416 triệu USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ.