VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Việt Nam tiếp tục xuất siêu 536 triệu USD trong quý I/2019

Quý I/2019, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 536 triệu USD. Nguồn: internet

Việt Nam tiếp tục xuất siêu 536 triệu USD trong quý I/2019

Đó là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019.

Xuất khẩu Việt Nam chiếm thứ hạng cao trên bản đồ xuất nhập khẩu thế giới

5 cơ hội lớn cho hàng xuất khẩu Việt Nam trong CPTPP

Quy mô và thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng

Tận dụng tối đa các FTA cho mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2019 ước tính đạt 22,40 tỷ USD, tăng 61,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,23 tỷ USD, tăng 69,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 16,17 tỷ USD, tăng 57,9%.

Theo đó, trong quý I/2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 58,51 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 17,05 tỷ USD, tăng 9,7%, chiếm 29,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 41,46 tỷ USD, tăng 2,7%, chiếm 70,9%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu quý I/2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 13 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; Tiếp đến là thị trường EU đạt 10,2 tỷ USD, tăng 2,5%; Trung Quốc đạt 7,6 tỷ USD, giảm 7,4%; Thị trường ASEAN đạt 6,3 tỷ USD, tăng 6%; Nhật Bản đạt 4,7 tỷ USD, tăng 9,4%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3/2019 ước tính đạt 21,8 tỷ USD, tăng 48,6% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,1 tỷ USD, tăng 57,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,7 tỷ USD, tăng 42,8%.

Tính chung quý I/2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam ước tính đạt 57,98 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 24,09 tỷ USD, tăng 13,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33,89 tỷ USD, tăng 6%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 15 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 11,8 tỷ USD, tăng 1,1%; Thị trường ASEAN đạt 8,2 tỷ USD, tăng 10,1%; Nhật Bản đạt 4,7 tỷ USD, tăng 5,6%; Thị trường EU đạt 3,6 tỷ USD, tăng 18,7%; Hoa Kỳ đạt 3 tỷ USD, tăng 11,8%.

Như vậy, quý I/2019 Việt Nam tiếp tục xuất siêu 536 triệu USD, thấp hơn nhiều mức xuất siêu cùng kỳ năm 2018 (2,7 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,04 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,57 tỷ USD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM