VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Vinalines tiếp tục thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp thành viên

Vinalines tiếp tục thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp thành viên.

Vinalines tiếp tục thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp thành viên

Theo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Vinalines đang tiến hành thoái vốn tại Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (Inlaco - HP).

Vinalines thoái vốn hơn 134 tỷ đồng tại CTCP Vận tải và Thuê tàu Biển Việt Nam

“Siêu ủy ban” chính thức quản lý 46.000 tỷ vốn tại VNA, Vinalines, VNR, ACV, VEC

Vinalines có gì trước IPO?

Dư nợ Vinalines giảm mạnh nhờ DATC

Theo đó, Vinalines sẽ thoái toàn bộ 1.518.750 cổ phần (chiếm 24,9%) tại Inlaco - HP với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Việc chuyển nhượng sẽ thực hiện trên sàn giao dịch chứng khoán với mức giá khởi điểm đấu giá 2.700 đồng/cổ phần.

Việc thoái vốn này nằm trong kế hoạch thoái vốn toàn bộ tại 3 doanh nghiệp thành viên của công ty mẹ -Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong năm 2019, gồm: Công ty cổ phẩn Khu công nghiệp Tín Nghĩa (thoái vốn toàn bộ 1,15% cổ phần); Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (thoái vốn toàn bộ 24,9% cổ phần); Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (thoái vốn toàn bộ 26,46% cổ phần).

Trong năm 2019, Vinalines cũng dự kiến thoái vốn giảm tỷ lệ sở hữu tại 2 doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (thoái vốn từ 51% xuống 49%, tương đương giảm 2,8 triệu cổ phần) và Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (thoái vốn từ 51% xuống 36%, tương đương giảm 3 triệu cổ phần).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM