VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Vốn đầu tư đạt 11,6% kế hoạch trong 2 tháng đầu năm

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến ngày 20/2 đạt 122 dự án. Nguồn: internet

Vốn đầu tư đạt 11,6% kế hoạch trong 2 tháng đầu năm

(Tài chính) Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 20.859 tỷ đồng, bằng 11,6% kế hoạch năm và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể: Vốn Trung ương quản lý đạt 4.015 tỷ đồng, bằng 10,2% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông vận tải đạt 627 tỷ đồng, bằng 13,8% và giảm 6,3%; Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 324 tỷ đồng, bằng 9,3% và tăng 2,1%...

Vốn địa phương quản lý đạt 16.844 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch năm và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 11.986 tỷ đồng, bằng 11,6% và  tăng 1,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 3.755 tỷ đồng, bằng 12,2% và giảm 9,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 1.103 tỷ đồng, bằng 16,8%, tăng 1,2%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2.415 tỷ đồng, bằng 10,3% kế hoạch năm và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 922 tỷ đồng, bằng 5,5% và tăng 2,1%; Bà Rịa - Vũng Tàu 760 tỷ đồng, bằng 16,9% và tăng 22,5%; Đà Nẵng 589 tỷ đồng, bằng 17,6%...

Riêng trong tháng 2, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính đạt 9.234 tỷ đồng, bao gồm vốn Trung ương 1.669 tỷ đồng; vốn địa phương 7.565 tỷ đồng.

Vốn thực hiện FDI tăng 1,12 tỷ USD

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm đến ngày 20/2 đạt 122 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 830,9 triệu USD, giảm 33% về số dự án và giảm 19,3% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013.

Đồng thời có 41 lượt dự án (cấp phép từ các năm trước) được cấp vốn bổ sung với 708,8 triệu USD.

Như vậy tổng vốn đăng ký các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 1,54 tỷ USD, giảm 62,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng đầu năm ước tính đạt 1,12 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 2 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt 1,18 tỷ USD, chiếm 76,5% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 278,3 triệu USD, chiếm 18,1%; các ngành còn lại đạt 82,8 triệu USD, chiếm 5,4%.

Cả nước có 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 2 tháng, trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất với 197,1 triệu USD, chiếm 23,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh đạt 125,8 triệu USD, chiếm 15,1%; Bắc Giang đạt 108,1 triệu USD, chiếm 13%; Thái Nguyên đạt 73,3 triệu USD, chiếm 8,8%.

Trong số 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư  lớn nhất với 434,1 triệu USD, chiếm 52,3% tổng vốn  đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore là 123,8 triệu USD, chiếm 14,9%; Nhật Bản 50,2 triệu USD, chiếm 6%; Đài Loan (Trung Quốc) đạt  28,9 triệu USD, chiếm 3,5%...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM