VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Yêu cầu làm rõ vì sao phải kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công?

Yêu cầu làm rõ vì sao phải kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 1190/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu các dự án phải làm rõ lý do vì sao không giải ngân được hết vốn đầu tư công trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018.

Những vấn đề đặt ra đối với quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay

Dự án đầu tư công 2017 được kéo dài sang 2018

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Theo quy định của Luật đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương báo cáo danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

Danh mục báo cáo bao gồm: Danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

Riêng đối với 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ báo cáo tổng số vốn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018, không báo cáo chi tiết danh mục dự án; Danh mục dự án và mức vốn nước ngoài kế hoạch năm 2017 thực hiện theo cơ chế tài chính trong nước của các chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, chương trình phát triển giáo dục đại học có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018; Danh mục dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các dự án đề nghị kéo dài phải làm rõ lý do không giải ngân được hết trong năm 2017 và sự cần thiết phái kéo dài sang năm 2018, kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch về số giải ngân đến hết ngày 31/01/2018.

Công văn số 1190/BKHĐT-TH cũng lưu ý: Các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ danh mục dự án và mức vốn có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 để tránh trường hợp đề nghị kéo dài nhiều lần. Đồng thời, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2018.

Sau thời gian nêu trên, bộ, ngành và địa phương nào không báo cáo, được hiểu là không có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn còn dư thuộc kế hoạch năm 2017 sang năm 2018. Đồng thời, đề nghị sử dụng tài khoản đã được cấp trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) để báo cáo danh mục dự án và mức vốn thuộc kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

Năm 2018, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo kéo dài cho các bộ, ngành và địa phương một lần, không thông báo nhiều lần như các năm trước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM