Người Bí thư Chi bộ có nhiều đóng góp cho ngành Bảo hiểm

Hải Phan

(Tài chính) Không chỉ là hạt nhân xây dựng Chi bộ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vững mạnh, đồng chí Phùng Đắc Lộc còn là người đảng viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Bảo hiểm Việt Nam.

Người Bí thư Chi bộ có nhiều đóng góp cho ngành Bảo hiểm - Ảnh 1
Đồng chí Phùng Đắc Lộc,
Tổng Thư ký kiêm Bí thư Chi bộ của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Với bề dày kiến thức và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng chí Phùng Đắc Lộc về công tác tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam ngay từ những ngày tổ chức này mới ra đời. Ở cương vị Tổng Thư ký kiêm Bí thư Chi bộ của Hiệp hội, những năm qua, đồng chí là tấm gương sáng trong xây dựng tổ chức Đảng cũng như kiện toàn, phát triển các lĩnh vực chuyên môn của Hiệp hội để tổ chức quan trọng này không ngừng khẳng định được vị thế vững mạnh.

Nhận thức được vai trò quan trọng của Hiệp hội đối với sự phát triển các doanh nghiệp và thị trường bảo hiểm, đồng chí Phùng Đắc Lộc đã luôn sâu sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các thành viên, kịp thời đề xuất, tham mưu cho các cấp quản lý, tạo điều kiện để thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế và khu vực.

Với cương vị là Tổng Thư ký Hiệp hội, đồng chí đã lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết Hội nghị thường niên, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Hội nghị CEO... Nhờ đó, các chương trình hoạt động Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đều hoàn thành với chất lượng cao, giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, tham mưu cho Chủ tịch Hiệp hội, Ban Chấp hành những nội dung chuyên môn theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đồng chí còn là thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới kiêm Trưởng ban Điều hành Quỹ; Trưởng ban Quản lý dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Trong những năm qua, đồng chí còn là thành viên tổ tư vấn bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, nghiên cứu thành lập pool bảo hiểm năng lượng nguyên tử. Với bề dày kiến thức và kinh nghiệm, đồng chí được mời tham gia tổ soạn thảo nhiều văn bản pháp luật quan trọng của lĩnh vực bảo hiểm như: Thông tư hướng dẫn thành lập Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, Thông tư hướng dẫn bảo hiểm hưu trí tự nguyện, Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán bảo hiểm nhân thọ, Thông tư hướng dẫn bán bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Thông tư sửa đổi về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Ở cương vị nào, người Bí thư Chi bộ Phùng Đắc Lộc cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là tấm gương về sự trung thực, thẳng thắn và giữ gìn sự đoàn kết trong Chi bộ cơ quan, có thể khẳng định sự hoạt động hiệu quả của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng như việc tổ chức Đảng của Hiệp hội nhiều năm liền được đánh giá là Chi bộ trong sạch, vững mạnh có đóng góp quan trọng của đồng chí Phùng Đắc Lộc.

Và không hề quá lời khi khẳng định kết quả tăng trưởng liên tục đạt hai con số của ngành bảo hiểm Việt Nam trong những năm gần đây, bất chấp tác động của khủng hoảng tài chính thế giới và sự suy giảm của kinh tế trong nước có sự đóng góp quan trọng của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nói chung và của người Bí thư Chi bộ Phùng Đắc Lộc nói riêng.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 2- 2014