Người đại diện của doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải là kế toán viên hành nghề

Ngọc Ánh

Tại Công văn số 1305/BTC-QLKT ngày 10/2/2022, Bộ Tài chính đã giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và giải pháp doanh nghiệp Deloitte liên quan đến quy định người đại diện theo pháp luật là kế toán viên hành nghề.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính dẫn chứng, tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện quy định.

Cụ thể, các điều kiện nêu trên bao gồm: Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật; Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề; Người đại diện theo pháp luật giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề; Đảm bảo tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải là kế toán viên hành nghề. Do đó, trường hợp doanh nghiệp dịch vụ kế toán có nhiều người đại diện theo pháp luật thì tất cả người đại diện theo pháp luật phải là kế toán viên hành nghề.