Người “tiếp lửa” cho Hải quan Thủ đô

Minh Hà

(Tài chính) Nhận thức nhiệm vụ nặng nề trong năm 2014, toàn thể cán bộ, công chức Hải quan Thủ đô đã và đang vào cuộc với tinh thần, ý chí, quyết tâm cao nhất, nhằm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ công chức Hải quan Hà Nội kiểm tra Hệ thống VNACCS/VCIS. Nguồn: internet
Cán bộ công chức Hải quan Hà Nội kiểm tra Hệ thống VNACCS/VCIS. Nguồn: internet

Biết cách “tiếp lửa”

Tiếp nối những thành công của năm 2013, bước vào năm 2014, toàn thể cán bộ, công chức của Cục Hải quan TP. Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức luôn nhận được sự chia sẻ động viên khích lệ kịp thời của người Cục trưởng Nguyễn Văn Trường. Chính sự quan tâm khích lệ của người thủ trưởng đã tiếp thêm nghị lực làm việc cho mỗi cán bộ, công chức nhằm phát huy sức mạnh tổng lực, tinh thần đoàn kết trong đơn vị vượt qua mọi khó khăn, dồn sức hoàn thành thắng lợi công việc được giao.

Điều đáng quý ở Cục trưởng Nguyễn Văn Trường là ông luôn biết cách “tiếp lửa” đúng lúc cho cán bộ mỗi khi họ gặp khó khăn, bế tắc trong công việc. Chẳng hạn, trong điều hành chỉ đạo công việc, ông thường sát sao, nghiêm khắc với nhân viên, đôi khi còn tạo ra những áp lực trong công việc để cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thiện các kỹ năng, trải nghiệm công việc.

Bên cạnh đó, ông cũng chính là tấm gương nói đi đôi với làm cho toàn thể cán bộ, công chức Hải quan trong đơn vị học tập và làm theo. Bởi theo ông, lãnh đạo đơn vị phải là người gương mẫu đi đầu trong công việc, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ. Từ đó, tạo được nề nếp trong hoạt động công tác của các cấp, các bộ phận tham mưu, phòng ban, Chi cục.

Có thể nói, để tạo nên thành công của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong những năm qua chính là ở tài “chèo lái” của người thuyền trưởng - Cục trưởng Nguyễn Văn Trường đã tập trung quyết liệt và sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo toàn đơn vị hoạt động thống nhất và đoàn kết.

Vào đường đua...

Một trong những chương trình trọng tâm của ngành Hải quan nói chung và Hải quan Hà Nội nói riêng là vận hành thành công Hệ thống VNACCS/ VCIS. Sau một thời gian chạy thử, cho đến nay, Cục Hải quan TP. Hà Nội là đơn vị duy nhất trong ngành Hải quan hoàn thành sớm nhất việc chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp (DN), đạt 100% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Tính đến nay đã có 3.886/6.038 DN có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý thực hiện thủ tục hải quan bằng chữ ký số, chiếm 64%.

Có được kết quả trên là do trong thời gian vừa qua, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, thông báo tới cộng đồng DN về chủ trương cũng như những điểm ưu việt khi sử dụng chữ ký số, thực hiện thủ tục hải quan…

Bên cạnh đó, Cục luôn chú trọng đến các công tác kiểm soát Hải quan; kiểm soát phòng, chống ma túy; kiểm tra sau thông quan; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu…

Với ý chí, nghị lực và sự nhất trí đồng sức, đồng lòng của toàn bộ cán bộ, công chức Hải quan Thủ đô, tin tưởng rằng, Cục sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2014.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 3 - 2014