Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp cần lưu tâm gì?

Thiết kế: Gia Hân

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, trước dấu hiệu tăng trưởng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhà đầu tư cá nhân cần đặc biệt lưu tâm đến những khuyến nghị mà cơ quan quản lý đưa ra khi tham gia thị trường này.

Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp cần lưu tâm gì? - Ảnh 1