Thực trạng ứng dụng mô hình đối tác kinh doanh nhân sự ở Việt Nam và một số khuyến nghị

Thực trạng ứng dụng mô hình đối tác kinh doanh nhân sự ở Việt Nam và một số khuyến nghị

Bài viết phân tích hiện trạng ứng dụng mô hình đối tác kinh doanh nhân sự trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, diễn giải để lý giải thực trạng khi triển khai mô hình đối tác kinh doanh nhân sự. Kết quả phân tích cho thấy, một số khó khăn khi triển khai mô hình đối tác kinh doanh nhân sự tại các doanh nghiệp hiện nay gồm: Tổ chức chưa nhìn nhận đúng vai trò, đóng góp của đội ngũ nhân sự; Chất lượng của mô hình đối tác kinh doanh nhân sự thấp; Tư duy lãnh đạo còn hạn chế về mô hình đối tác kinh doanh nhân sự; Doanh nghiệp chưa trao quyền triệt để cho đội ngũ nhân sự. Từ kết quả phân tích, tác giả đưa ra các khuyến nghị để phát huy vai trò nhân sự trong hoạt động kinh doanh và giải quyết những khó khăn hiện nay trong tổ chức.
Quỹ tín thác đầu tư bất động sản: Kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản: Kinh nghiệm và khuyến nghị cho Việt Nam

Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs) là một hình thức đầu tư bất động sản đã phát triển thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới... Tuy nhiên, tại Việt Nam, quỹ tín thác đầu tư bất động sản vẫn còn mới mẻ và chưa phát triển mạnh. Bài viết làm rõ các khái niệm, mô hình hoạt động của quỹ tín thác đầu tư bất động sản, vai trò và kinh nghiệm triển khai quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại một số quốc gia, từ đó, đưa ra một số khuyến nghị để phát triển quỹ tín thác đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
Về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một số khuyến nghị

Về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một số khuyến nghị

Một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm của người dân quan tâm thời gian qua là hợp đồng bảo hiểm, đặc biệt là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Bài viết giới thiệu tổng quan về hợp đồng bảo hiểm, một số vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong thời gian qua, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm giảm thiểu những bức xúc, tranh chấp, khiếu kiện của người tham gia bảo hiểm trong thời gian tới.
Tiếp cận tiền kỹ thuật số tại Việt Nam và Một số khuyến nghị

Tiếp cận tiền kỹ thuật số tại Việt Nam và Một số khuyến nghị

Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương ra đời là tất yếu, được kỳ vọng là xu hướng phát triển mới và là thách thức đối với tiền tệ thế giới. Với xu hướng mới này, những lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn của tiền kỹ thuật số đối với nền kinh tế tài chính đã cản trở sự phát triển của tiền kỹ thuật số ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài viết này nhằm tìm hiểu các vấn đề cơ bản về xu hướng phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương; phân tích lợi ích và thách thức đối với việc thực thi chính sách tiền tệ; đồng thời trình bày kinh nghiệm phát triển tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương ở một số quốc gia trên thế giới. Từ đó, có cơ sở thực tiễn để đưa ra các khuyến nghị trong việc tiếp cận và phát triển tiền kỹ thuật số ở Việt Nam.
Định hướng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại một số quốc gia và khuyến nghị với Việt Nam

Định hướng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại một số quốc gia và khuyến nghị với Việt Nam

Thuế tối thiểu toàn cầu là chính sách thuế quốc tế nên sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam với tư cách là một quốc gia thu hút và tiếp nhận đầu tư. Vì vậy, trên cơ sở nghiên cứu nội hàm của thuế tối thiểu toàn cầu, định hướng áp dụng của một số quốc gia (đặc biệt các nước có điều kiện tương tự như Việt Nam), bài viết sẽ đánh giá một số tác động và đề xuất giải pháp ứng xử phù hợp đối với Việt Nam.
Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp tục khuyến nghị các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Trước các vi phạm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu thời gian qua, trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp tăng mua lại trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ, Bộ Tài chính đề nghị các chủ thể tham gia trên thị trường tuân thủ quy định của pháp luật và khuyến nghị một số nội dung cần đặc biệt lưu ý.
Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp cần lưu tâm gì?

Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp cần lưu tâm gì?

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, trước dấu hiệu tăng trưởng nhanh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhà đầu tư cá nhân cần đặc biệt lưu tâm đến những khuyến nghị mà cơ quan quản lý đưa ra khi tham gia thị trường này.
Hài hòa hóa pháp luật về thương mại điện tử trong khu vực ASEAN và một số khuyến nghị

Hài hòa hóa pháp luật về thương mại điện tử trong khu vực ASEAN và một số khuyến nghị

Từ khi thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhu cầu tiến hành hợp tác trong lĩnh vực luật pháp đã hiện hữu. Từ hợp tác pháp lý, các quốc gia trong khu vực hướng đến mục tiêu xa hơn là hài hòa hóa pháp luật, tuy nhiên, quá trình này gặp không ít thách thức. Bài viết phân tích về hài hòa hóa pháp luật của một số quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực thương mại điện tử, qua đó đưa ra khuyến nghị.
Cơ chế, chính sách và một số khuyến nghị đối với giải ngân vốn đầu tư công

Cơ chế, chính sách và một số khuyến nghị đối với giải ngân vốn đầu tư công

Nhằm tạo thuận lợi cho việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, cũng như định hướng về giải ngân vốn đầu tư công, gắn liền với cơ chế, chính sách quản lý đầu tư của Nhà nước trong từng thời kỳ.