Nhà nước giữ 51% vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam sau cổ phần hóa

PV.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/12/2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam khẩn trương thực hiện việc thẩm định lại giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa và xử lý tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà đất, xử lý các vướng mắc trước khi cổ phần hóa Tổng công ty; Tiến hành lập phương án cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.