Nhà thầu có cần chứng minh khả năng huy động nhân sự?

Theo Chinhphu.vn

Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về khả năng huy động cũng như năng lực, kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity hiện đang tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu cho chủ đầu tư. Tại Điểm a Mục 5 Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước quy định:

“Không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng BHXH, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê, đã thực hiện hợp đồng tương tự trên một địa bàn cụ thể... hoặc quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu”.

Tuy nhiên, Điều 18 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động như sau:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động. Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động

 2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động” .

Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định đối tượng áp dụng đóng BHXH:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng”.

Tại Điểm a, Mục 4, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định nhân sự khi lập hồ sơ mời thầu: “Năng lực kỹ thuật: Số lượng, trình độ cán bộ chuyên môn chủ chốt, công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện gói thầu và số lượng thiết bị thi công sẵn có, khả năng huy động thiết bị thi công để thực hiện gói thầu”.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity hỏi, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong hồ sơ mời thầu Công ty không yêu cầu về xác nhận đóng BHXH và không yêu cầu có hợp đồng lao động với nhà thầu, tuy nhiên trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu có tình huống Công ty nghi ngờ về tính xác thực của việc huy động nhân sự của nhà thầu (kể cả nhân sự đi thuê nếu có) thì Công ty có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp hợp đồng lao động (kể cả hợp đồng lao động của bên cung cấp nhân sự nếu có) và xác nhận BHXH để chứng minh không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 12, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định việc lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Theo hướng dẫn tại Điểm a Mục 2.2 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch yà Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 15 – Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên, nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với trường hợp của Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity, việc đưa ra yêu cầu về nhân sư chủ chốt trong hồ sơ mời thầu thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Pháp luật về đấu thầu không có quy định trong hồ sơ dự thầu nhà thầu phải cung cấp tài liệu liên quan đến việc đóng BHXH cho người lao động. Doanh nghiệp và người lao động phải có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định của pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ về khả năng huy động cũng như năng lực, kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đã kê khai trong hồ sơ dự thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan để chứng minh khả năng huy động nhân sự đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.