Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC

Theo Chinhphu.vn

Việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu EPC áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước có thể vận dụng theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT trên cơ sở điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với đấu thầu trong nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Nguyễn Hoàng Điệp (Hà Nội) có tham khảo quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) và được biết mẫu hồ sơ mời thầu EPC được áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế quốc tế theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Theo ông Điệp hiểu thì mẫu hồ sơ mời thầu này chỉ áp dụng cho đấu thầu quốc tế.

Ông Điệp hỏi, công ty ông đang chuẩn bị thực hiện một gói thầu EPC đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ thì được áp dụng theo mẫu hồ sơ mời thầu nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Thông tư này hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) đối với gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và phù hợp để áp dụng hình thức EPC theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

Đối với trường hợp của ông Điệp, việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu EPC áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước có thể vận dụng theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT trên cơ sở điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với đấu thầu trong nước.