Đánh giá hợp đồng tương tự có thể dựa vào yếu tố nào?

Theo Chinhphu.vn

Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Hoàng Thế Nhật (Hải Phòng) đang quản lý một công trình đê sông cấp III, nhưng công trình này là cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường trên mặt đê. Các hạng mục phải làm là thi công mặt đường đá dăm láng nhựa và đắp đất nền đường.

Hồ sơ dự thầu nhà thầu nộp hợp đồng tương tự là công trình giao thông và có các hạng mục thi công tương tự về kết cấu áo đường và bề rộng mặt đường; có giá trị tương đương.

Ông Nhật hỏi, khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì công trình này có được coi là tương tự không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2.1, Mục 2, Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu;

- Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Đối với trường hợp của ông Nhật, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.