Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam:

Nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác

Lê Xuân Khanh - Bí thư Đảng uỷ Kho bạc Nhà nước Quảng Nam

(Tài chính) Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Bác căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam đã không ngừng nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác…

Đồng chí Lê Xuân Khanh tại Đại hội Đảng bộ KBNN Quảng Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2011 - 2015. Nguồn: internet
Đồng chí Lê Xuân Khanh tại Đại hội Đảng bộ KBNN Quảng Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2011 - 2015. Nguồn: internet

Học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả

Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh có nội dung phong phú và rộng lớn, trong đó “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là những phẩm chất không thể thiếu của người cách mạng. Người luôn coi đó là những phẩm chất phải luôn gắn liền với lời nói, việc làm, cử chỉ, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Thấm nhuần tư tưởng đó, trong nhiều năm qua, Đảng bộ và Ban giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam, luôn xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi chương trình hành động.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, KBNN Quảng Nam đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Cuộc vận động đã thật sự trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ KBNN Quảng Nam. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cán bộ, đảng viên đã tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Vì vậy, tại KBNN Quảng Nam đã xuất hiện nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã trở thành phong trào thi đua tại KBNN Quảng Nam, mà đỉnh cao được đẩy mạnh trong năm 2013. Cụ thể, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn nội dung học tập theo từng thời kỳ, từng chuyên đề, từng vị trí lãnh đạo và công việc chuyên môn như: Chấp hành, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên, công chức. Việc phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong quá trình tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được nêu cao. Đặc biệt sự nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng đã tác động sâu sắc đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trên từng lĩnh vực chuyên môn…

Các chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ đơn vị vận dụng linh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào lối sống, công việc, thực hành tiết kiệm hàng ngày. Qua đó, đã có nhiều sáng kiến, cải tiến được đưa vào ứng dụng hiệu quả như: Chương trình quản lý văn bản điện tử; Chương trình tủ sách pháp luật điện tử; tuân thủ kỷ luật lao động; thẳng thắn phê bình và tự phê… Điều này, không chỉ góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh mà còn góp phần giúp hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Song hành với đó, các phong trào “nuôi heo đất”, “lập hòm quỹ từ thiện”, “tấm áo tình thương” cũng luôn được cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chú trọng và quan tâm. Hàng tháng mỗi cán bộ, đảng viên đã tự nguyện đóng góp một phần lương nhỏ bé của mình, tạo quỹ hỗ trợ cho các đoàn thể hoạt động xã hội, từ thiện; Tổ chức Tết trung thu, phát quà cho trẻ em khuyết tật; Thăm và tặng quà cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, tạo các điều kiện để em có thêm sự tự tin trong cuộc sống và học tập tốt.

Tiếp tục tạo chuyển biến mới

Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, công tác xây dựng, phát triển và nâng cao sức chiến đấu của Đảng tại mỗi chi bộ trong Đảng bộ KBNN Quảng Nam cũng đã tạo nhiều dấu ấn tích cực. Theo đó, trong năm 2013, toàn Đảng bộ đã có 7/7 chi bộ đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh” đạt tỷ lệ 100%. Kết quả này có được không chỉ thể hiện nỗ lực của Đảng bộ và Ban Giám đốc mà còn là cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi cán bộ, đảng viên trong KBNN Quảng Nam trong năm qua.

Bước chuyển trong năm 2014, trên cơ sở những thành tựu đã được tạo dựng trong năm qua, Đảng ủy KBNN Quảng Nam tiếp tục xác định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, gắn với mọi nhiệm vụ chuyên môn. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã có nhiều các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể là tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện trong từng việc làm cụ thể, nhất là tạo phong cách làm việc và lối sống dạn dị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Đặc biệt, Đảng ủy KBNN Quảng Nam chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, bên cạnh việc quán triệt Nghị quyết của Đảng, cần gắn với mỗi chuyên đề, mẩu chuyện về Bác để mỗi cán bộ, đảng viên noi gương Bác mà tự giác học tập; Gắn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết 25-NQ/TW. Trên cơ sở đó, Đảng bộ KBNN Quảng Nam luôn tạo điều kiện giúp đỡ, để khơi dậy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; Giữ vững và củng cố khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể.

Với Đảng bộ, hy vọng sẽ có những bước chuyển biến mới, cả về chất và lượng, xứng đáng là lá cờ đầu của khối tài chính - tiền tệ của Tỉnh, ngay từ những ngày đầu xuân mới.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 1 - 2014