Nhập khẩu hàng hóa đạt 32,54 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm

PV.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD.

Trong 2 tháng đầu năm, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu ước đạt 13,34 tỷ USD.
Trong 2 tháng đầu năm, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu ước đạt 13,34 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2018, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cũng cho thấy, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu ước đạt 13,34 tỷ USD, tăng 16,4% trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, tăng 14,5%.

Về thị trường nhập khẩu 2 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 9,4 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đến là Hàn Quốc đạt 7 tỷ USD, tăng 18,7%; ASEAN đạt 4,4 tỷ USD, tăng 13,2%; Nhật Bản đạt 2,5 tỷ USD, tăng 5,7%; EU đạt 1,8 tỷ USD, tăng 5,7%; Hoa Kỳ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 5,5%.

Do thị trường xuất khẩu hàng hóa tiếp tục có những tín hiệu khởi sắcvới kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của nước ta ước tính đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2017, đã giúp cho cán cân thương mại hàng hóa khá tích cực, với mức xuất siêu 1,08 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.