Hải quan Quảng Ninh:

Nhiều điểm sáng trong 6 tháng đầu năm

Xuân Hương

Ngày 9/7/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, các hoạt động thu ngân sách nhà nước, cải cách, hiện đại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp... được ghi nhận là các điểm sáng nổi bật.

Đế án "Mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung" tại Chi cục HQCK Móng Cái - "điểm sáng" cải cách hành chính, hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
Đế án "Mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung" tại Chi cục HQCK Móng Cái - "điểm sáng" cải cách hành chính, hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Thu ngân sách nhà nước đạt 85,32% chỉ tiêu

Năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước 6.000 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu 9.145 tỷ đồng.

Ngày 18/6/2018, Tổng cục Hải quan giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thêm 355 tỷ, nâng chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2018 lên 9.500 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết ngày 30/6/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.119 tỷ đồng, đạt 85,32% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; đạt 53,88% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xếp thứ 8 toàn Ngành về thu ngân sách nhà nước.

Kết quả trên có được là nhờ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tăng thu và chống thất thu, tập trung vào 2 nhóm giải pháp chính là: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng luôn chủ động tiếp cận, làm việc với các chủ đầu tư dự án có số thu lớn, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên trên địa bàn để hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; tham mưu các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, duy trì ổn định, phát triển nguồn thu…

Nhờ vậy, đã góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, tăng thu ngân sách... Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hải quan Tỉnh đã thu hút 768 doanh nghiệp làm thủ tục qua địa bàn với 29.975 tờ khai (tăng 5,8% về số lượng doanh nghiepj và tăng 11,6% về tờ khai so với cùng kỳ năm 2017); trong đó, doanh nghiệp trong tỉnh là 248 doanh nghiệp (tăng 4,2%) và doanh nghiệp ngoài tỉnh là 520 doanh nghiệp (tăng 6,6%).

"Điểm sáng" cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách phát triển, hiện đại hóa Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh trên tất cả 6 nội dung cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đảm bảo yêu cầu “4 giảm” (giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí và giảm thiểu tiếp xúc Hải quan – Doanh nghiệp).

Trong đó, tập trung vào một số giải pháp đột phá gồm: Xây dựng, đề xuất triển khai một số giải pháp quản lý bám sát chủ trương Nghị quyết 18-NQ/TW về xây dựng các mô hình quản lý tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Đề án mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Móng Cái; Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại các cảng biển; Đề án thực hiện hoạt động trực ban, giám sát trực tuyến...);

Cùng với đó, triển khai chính thức Hệ thống dịch vụ công trực tuyến với 42 thủ tục còn lại; Rà soát, đề xuất sửa đổi thủ tục hải quan đối với xăng dầu tái xuất cho tàu biển và Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng chủ động kiến nghị chấm dứt 2 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung do thực hiện không hiệu quả; Đề xuất gỡ bỏ 6 nhóm mặt hàng không cần thiết phải kiểm tra chuyên ngành, chuyển sang hậu kiểm; Đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan quản lý chỉ định quyền được cấp phép kiểm tra chuyên ngành cho 4 đơn vị trên địa bàn có khả năng thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với 11 nhóm mặt hàng chưa được xem xét công nhận...

Đặc biệt, việc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xây dựng và triển khai thực hiện Đề án mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa  khẩu Móng Cái và trở thành đơn vị đầu tiên của ngành Hải quan triển khai thành công mô hình thông quan tập trung đã được Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận là “điểm sáng” của ngành, của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. 

Sau 3 tháng triển khai "Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung" đã thực sự phát huy tính tích cực và hiệu quả: Số liệu từ Hải quan cửa khẩu Móng Cái cho hay, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 11.337 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 34,6%; kim ngạch 1.017 triệu USD, tăng 15,6% so với kỳ trước; số thu ngân sách tại Chi cục đạt 197,5 tỷ đồng, tăng 80,4% so và tăng 28 DN mới làm thủ tục so với 3 tháng đầu năm.

Bên cạnh đó, với việc giảm từ 3 đầu mối xuống còn 1 đầu mối tiếp nhận thủ tục, đã giảm 13 biên chế tại bộ phận tiếp nhận thủ tục hải quan; vướng mắc của doanh nghiệp được giải đáp tập trung tại 1 đầu mối; dữ liệu thông quan hàng hóa được quản lý thống nhất theo 1 mã hải quan đã giúp doanh nghiệp làm thủ tục XNK được thuận lợi. Các doanh nghiệp cũng được tiếp cận thông tin tuyên truyền, văn bản pháp luật và sự hướng dẫn từ cơ quan Hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, minh bạch hơn.

Tiếp tục đổi mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Tại Hội nghị, ông Bùi Văn Khắng – Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, trong nửa cuối năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu: Hoàn thành thu ngân sách nhà nước đạt 10.850 tỷ đồng;

Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đạt và vượt chỉ tiêu tăng 8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn; Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuống dưới 34 giờ 25 phút đối với hàng hóa nhập khẩu và 10 giờ 10 phút đối với hàng hóa xuất khẩu; Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kiểm soát, đảm bảo kiểm soát được địa bàn, kiềm chế được đối tượng, không phát sinh điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…

Để đạt các mục tiêu trên, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt xây dựng và triển khai thực hiện các nhóm giải pháp như: Xây dựng lực lượng và tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp; Tập trung mọi nguồn lực tăng thu, chống thất thu; Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy…

Cục trưởng Bùi Văn Khắng cũng khẳng định: Bên cạnh nỗ lực của cơ quan Hải quan, Hải quan Quảng Ninh cũng rất cần sự chia sẻ và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở Hải quan (CDCI).

"Đây là năm thứ 2 Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về hoạt động hải quan từ cấp cơ sở (Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành Hải quan và cũng là đơn vị đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở)" - Cục trưởng Bùi Văn Khắng nhấn mạnh. 

Điểm mới của CDCI năm 2018 là mở rộng đối tượng được đánh giá (ngoài 7 Chi cục Hải quan trực thuộc, bổ sung thêm Phòng Thuế XNK và Phòng GSQL về Hải quan).

Việc chủ động, cầu thị lấy ý kiến đánh giá của doanh nghiệp về hoạt động Hải quan từ cấp cơ sở tạo góc nhìn khách quan, tác động tích cực giúp cơ quan Hải quan khắc phục những điểm yếu, ngày càng hoàn thiện và phục vụ doanh nghiệp tốt hơn; thiết thực góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh; đồng thời cũng giúp cơ quan hải quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao