Cục Thuế Quảng Ninh:

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Văn Mạnh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Cục Thuế Quảng Ninh đã chủ động bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ , Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Cục Thuế Quảng Ninh cũng đã triển khai nhiều giải pháp.
Để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Cục Thuế Quảng Ninh cũng đã triển khai nhiều giải pháp.

Ngay sau khi Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 được Chính phủ ban hành, Cục Thuế Quảng Ninh tích cực vào cuộc thực hiện.

Theo đó, Cục Thuế Quảng Ninh đã triển khai về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 đến các phòng, Chi cục thuế trưc thuộc để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời, Cục Thuế tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về các thủ tục, điều kiện gia hạn, mẫu Giấy đề nghị gia hạn… để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được biết, thực hiện các chính sách đúng đối tượng.

Các hoạt động tuyên truyền được tăng cường thông qua các bài viết đăng trên website của Cục Thuế, qua các trang mạng xã hội DDCI tỉnh Quảng Ninh (DDCI Cục thuế), Báo Quảng Ninh hàng tuần... gửi thư điện tử (Email) tới 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, đến 30/7/2021, ngày cuối cùng nộp hồ sơ gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Cục Thuế đã tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của trên 1.400 doanh nghiệp, tổ chức với số thuế, tiền thuê đất đề nghị gia hạn trên 811 tỷ đồng; tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn tiền thuê đất của 09 hộ kinh doanh với số tiền thuê đất đề nghị gia hạn hơn 260 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế Quảng Ninh cũng đã triển khai nhiều giải pháp.

Cục Thuế Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 5132/CTQNI-HKDCN ngày 07/7/2021; Công văn số 5500/CTQNI-HKDCN ngày 19/7/2021 và Công văn số 5568/CTQNI-KK ngày 21/7/2021 để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 137/KH-UBND Tỉnh đến các phòng, các Chi cục Thuế trực thuộc để thực hiện.

Cơ quan Thuế đã lập danh sách hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP gửi UBND cấp xã là 648 hộ, đồng thời gửi mẫu tờ khai trực tiếp đến các hộ kinh doanh.

Kết quả đến hết ngày 31/8/2021, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 454 hồ sơ do UBND cấp xã gửi để thẩm định; đã chủ trì cùng Hội đồng thẩm định 424 hồ sơ, chuyển cho Phòng Tài chính cấp huyện trình UBND cấp huyện phê duyệt, số tiền đã được phê duyệt hỗ trợ  hộ kinh doanh 1,272 tỷ đồng (kết quả thực hiện đã đạt 65,4% trên tổng số đối tượng thuộc diện được hỗ trợ). 

Măt khác, Cục Thuế Quảng Ninh luôn quan tâm đến việc phát triển trang Thông tin điện tử Cục Thuế (Web Cục Thuế) nhằm cập nhật các thông tin, chính sách thuế mới nhất, nhanh nhất đến người nộp thuế (NNT) và giải đáp kịp thời những vướng mắc của NNT thông qua hướng dẫn bằng văn bản.

Kết quả, đến hết ngày 31/8/2021 đã hướng dẫn được hơn 80 văn bản gửi đến NNT; đăng tải 165 câu hỏi - đáp trên chuyên mục Hỏi - Đáp (trang Web Cục Thuế); gửi email 26 lần đến hơn 300 ngàn lượt NNT; đăng tải 427 tin bài tuyên truyền về chính sách thuế trên trang fanpage DDCI Quảng Ninh (#ddcicucthue).

Dự báo những tháng cuối năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Do vậy, Cục Thuế sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng nhiều hình thức và tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trên tất cả các mặt công tác, triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách. Cùng với đó, Cục sẽ triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.