Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh:

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

Thanh Hằng

Để cán đích số thu nội địa năm 2017 Tỉnh giao là 26.400 tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã và đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, ưu tiên hàng đầu cho việc cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Cải cách hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Cải cách hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Ninh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh ước thực hiện 5 tháng đầu năm 2017 đạt 14.805 tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm. Đáng chú ý, số thu nội địa ước đạt 11.421 tỷ đồng.

Đây là kết quả thể hiện sự quyết tâm của toàn thể hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân trong công tác thu nộp ngân sách, trong đó có nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ Cục thuế Tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu...

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cải cách hành chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT).

Theo đó, Cục Thuế Tỉnh đã triển khai kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế; kế hoạch của UBND Tỉnh về triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ và chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Chương trình hành động của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; duy trì vị trí tốp đầu trong bảng xếp hạng DDCI các sở, ngành của tỉnh.

Ông Hoàng Văn Mạnh, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT, Cục Thuế tỉnh, cho biết: Cục thuế đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ để NNT hiểu và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế.

Cụ thể, Cục Thuế đã tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, về cải cách hành chính thuế, nộp thuế điện tử.

Cũng theo ông Mạnh, trang thông tin điện tử Cục Thuế Tỉnh đã được đánh giá là kênh giao tiếp, cầu nối hữu hiệu giữa người nộp thuế (NNT) với cơ quan thuế.

Qua đó, đã tập trung truyền tải, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện các thông tin mới nhất về chính sách thuế, tăng cường tuyên truyền về nộp thuế điện tử, hỗ trợ phổ biến chính sách pháp luật về thuế tới NNT, góp phần phục vụ nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính ngành Thuế, cũng như xây dựng chính quyền điện tử của Tỉnh.

Hàng năm, Cục Thuế đã tổ chức đối thoại, giải đáp chính sách thuế mới đến NNT; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh thành lập doanh nghiệp.

Tính từ đầu năm đến 9-5, toàn tỉnh đã có 575 doanh nghiệp được thành lập. Song song với đó, Cục Thuế cũng duy trì tốt công tác hỗ trợ NNT theo các hình thức, như hỗ trợ tư vấn trực tiếp, qua điện thoại, email; ban hành hàng trăm văn bản hướng dẫn; cấp phát hàng nghìn tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, hỗ trợ cho NNT; tổ chức các hội nghị tập huấn về chính sách, pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung cho NNT; hội nghị đối thoại về chính sách thuế...

Từ năm 2014, Cục Thuế Tỉnh đã thực hiện khai thuế qua mạng để các doanh nghiệp không phải đến cơ quan thuế. Năm 2015, Cục Thuế và các doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử.

Hiện đã có 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử và 96% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi cho NNT. Năm 2017, thực hiện hoàn thuế qua mạng, đến tháng 3 đã có 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thí điểm thực hiện hoàn thuế qua mạng được đánh giá rất tốt. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng hoá đơn điện tử.

Đến nay ở các ngành điện, nước, bưu điện đã sử dụng hoá đơn điện tử và tiến tới thực hiện ở tất cả các doanh nghiệp... Qua tiếp xúc với các doanh nghiệp cho thấy, bước đầu nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ sự hài lòng với việc tiếp cận thông tin, công tác cải cách TTHC của ngành Thuế.

Tích cực tăng thu ngân sách

Bên cạnh việc tích cực cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, ngành Thuế đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu ngân sách, quản lý thuế.

Cụ thể, Cục Thuế đã tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của ngành, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, thường xuyên đánh giá, phân tích cụ thể từng khoản thu, sắc thuế.

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các hồ sơ, TTHC thuế được thực hiện nhanh gọn, đúng thời gian quy định, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc cho NNT.

Bên cạnh đó, Cục Thuế cũng phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư thực hiện các nghiệp vụ đăng ký thuế: Cấp mới, thay đổi thông tin, tạm ngừng kinh doanh, giải thể, chuyển địa điểm kinh doanh; thường xuyên rà soát hồ sơ khai thuế, thông báo kịp thời các trường hợp NNT chưa nộp hồ sơ khai thuế để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đồng thời, Cục Thuế cũng đẩy mạnh thực hiện thanh, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, áp dụng kỹ năng thanh, kiểm tra phù hợp với từng đối tượng; công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật...

Đặc biệt trong năm 2017, thực hiện chủ đề công tác của Tỉnh là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, Cục Thuế Tỉnh đã quán triệt tới toàn thể các cán bộ, công chức của ngành, tuyệt đối không tự ý đặt ra bất cứ thủ tục nào không có trong quy định hoặc thực hiện khác với quy định về các TTHC đã được công bố.

Cục tiếp nhận các thông tin phản hồi của người dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC của cơ quan thuế, công chức thông qua trang web, hộp thư góp ý tại bộ phận một cửa; xử lý nghiêm các hành vi trái quy định, sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian thực hiện TTHC...

Cùng với đó, Cục cũng quán triệt tổ chức thực hiện tốt quy chế một cửa tập trung trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các yêu cầu, TTHC thuế của NNT.

Tin rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, ngành Thuế sẽ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách nội địa của tỉnh.