Cục Thuế Quảng Ninh: Đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử

PV.

(Taichinh) - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thời gian qua Cục Thuế Quảng Ninh đã triển khai mạnh mẽ việc nộp thuế điện tử. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong năm 2015 mà Tổng cục Thuế đề ra khi triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ.

Cục Thuế Quảng Ninh đã triển khai mạnh mẽ việc nộp thuế điện tử
Cục Thuế Quảng Ninh đã triển khai mạnh mẽ việc nộp thuế điện tử

Nhiệm vụ chung của toàn Ngành

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ góp phần cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, trong năm 2014, ngành Thuế đã đề xuất nhiều giải pháp về cải cách TTHC thuế, giảm thời gian và thủ tục nộp thuế cho người dân, doanh nghiệp, trong đó đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách TTHC thuế.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư và có hiệu lực thi hành từ 01/9/2014 đã đơn giản hóa các mẫu Tờ khai, chứng từ nộp tiền bằng cách giảm các chỉ tiêu kê khai không cần thiết, đẩy mạnh khai thuế điện tử, (đạt 97,5% doanh nghiệp)… đã có tác động làm giảm được 201,5 giờ cho người nộp thuế.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại 04 Nghị định quy định về thuế và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014, đã nâng mức doanh thu khai thuế GTGT theo quý từ dưới 20 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ đồng/năm để giảm tần suất khai thuế và nộp thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khai thuế TNDN từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm… đã có tác động làm giảm 88,36 giờ. Quốc hội ban hành Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 đã bỏ quy định doanh nghiệp phải lập và nộp cho cơ quan thuế Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra kèm theo tờ khai thuế GTGT… đã giảm thêm 80 giờ. Tính đến thời điểm 1/1/2015, sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, số giờ tuân thủ về thuế giảm được 369,86 giờ/năm.

Để tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, ngành Thuế đã đưa ra các nhóm giải pháp quan trọng và thời hạn hoàn thành cụ thể cho các đơn vị trong toàn ngành thực hiện với các chỉ tiêu cụ thể, đó là: Giảm 45,5 giờ nộp thuế để thời gian khai, nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm, cắt giảm tối thiểu 10% số TTHC thuế và đơn giản hóa tối thiểu 20%, đẩy mạnh khai thuế điện tử và mở rộng doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90% trước 30/9/2015. Với nhiệm vụ đó, trong 3 tháng đầu năm 2015 Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửađổi, bổ sung nội dung về thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế cùng với đó là đẩy mạnh khai thuế điện tử đã góp phần giảm thêm 50 giờ nộp thuế đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đã đặt ra đối với lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng triển khai các nội dung như rà soát 100% quy trình, quy chế về quản lý thuế và chuyên môn nghiệp vụ liên quan, thực hiện công khai minh bạch để Người nộp thuế biết và theo dõi, giám sát; Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng cơ chế phối hợp, thu thập thông tin quản lý nhà nước nhằm phục vụ cho quản lý thuế; nghiên cứu, triển khai thực hiện thí điểm kê khai điện tử,nộp thuế điện tử đối với: Lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô, xe máy, nhà đất...; đối với hoạt động cho thuê nhà; Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản;… đồng thời ngành Thuế triển khai quyết liệt chương trình hành động của Tổng cụcThuế về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp

Thực tiễn tại Cục thuế Quảng Ninh

Nộp thuế điện tử (NTĐT) đã được Cục Thuế Quảng Ninh chính thức triển khai đến doanh nghiệp từ tháng 9/2014, với việc Người nộp thuế lập Giấy nộp tiền vào NSNN tại Cổng thông tin điện tử của Cơ quan Thuế và được Ngân hàng thương mại xác nhận giao dịch nộp thuế tức thời. Nộp thuế điện tử đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho Người nộp thuế thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Thay vì trước kia, các tổ chức và doanh nghiệp phải đến trực tiếp Kho bạc hoặc Ngân hàng để nộp tiền thuế thì nay với dịch vụ NTĐT Người nộp thuế chỉ việc truy cập vào cổng thông tin http://kekhaithue.gdt.gov.vn để nộp thuế mọi lúc (24/24 giờ, 7/7 ngày,kể cả ngày nghỉ/lễ), tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet, giảm chi phí đi lại, giảm thời gian giao dịch và đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra khi tham gia dịch vụ NTĐT, các doanh nghiệp còn được Cơ quan thuế hỗ trợ xem, in, tải về các thông báo, giấy nộp tiền điện tử đã nộp, cập nhật thông tin Người nộp thuế, được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của Ngân hàng thương mại…

Với dịch vụ công trực tuyến: Nhanh chóng, an toàn, thuận tiện, với hiệu quả mang lại nhiều tiện ích cho Người nộp thuế, được cộng đồng các doanh nghiệp đánh giá cao, ngay từ đầu năm 2015 Cục Thuế đã triển khai mở rộng NTĐT đến tất cả các doanh nghiệp, đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có hơn 2.000 doanh nghiệp đăng ký NTĐT với hơn 6.300 tỷ đồng tiền thuế được nộp vào NSNN bằng điện tử.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đặt ra cho ngành Thuế mục tiêu năm 2015 đạt 90% doanh nghiệp thực hiện NTĐT, ngoài 5 Ngân hàng thương mại (Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển, Ngân hàng TMCP công thương, Ngân hàng TMCP ngoại thương, Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn) Tổng cục Thuế đã tiếp tục ký thỏa thuận với 15 Ngân hàng thương mại để mở rộng phối hợp triển khai NTĐT và sẽ tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác và phối hợp triển khai với các NH thương mại còn lại gồm: Các NH trong nước, NH liên doanh, NH nước ngoài. Về phía Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính.

Cục thuế Tỉnh đã tổ chức triển khai trong toàn ngành với những biện pháp thực hiện cụ thể trong suốt quá trình triển khai như thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ triển khai ở cơ quan Thuế các cấp, xây dựng kế hoạch thực hiện; tham mưu báo cáo UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp với cơ quan Thuế các cấp triển khai NTĐT; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn cho Người nộp thuế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về tiện ích của NTĐT để các doanh nghiệp đồng thuận và chủ động thực hiện, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng NTĐT cho các doanh nghiệp, đặc biệt công tác hỗ trợ doanh nghiệp là công việc trọng tâm được thực hiện trong suốt quá trình triển khai với đã dạng các hình thức như trên cổng thông tin NTĐT http://kekhaithue.gdt.gov.vn, trang web Cục Thuế http://quangninh.gdt.gov.vn , qua điện thoại, trực tiếp tại Cơ quan Thuế hoặc cử cán bộ đến trực tiếp tại doanh nghiệp nếu có nhu cầu, cảnh báo các lỗi thường gặp, … đảm bảo mọi vướng mắc của Người nộp thuế đều được giải quyết kịp thời.

Với mục tiêu phấn đấu đến tháng 9/2015 , 90% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục khai nộp thuế, thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho Người nộp thuế, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ công chức Cục Thuế, góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016.