Nhiều nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 20/2, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác năm 2014. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo trung ương về giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo được thực hiện ngày một hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào nghèo ở các vùng, địa phương trên cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22% xuống còn 7,8% trong 8 năm qua, đáp ứng được đời sống thiết yếu về giáo dục, y tế, văn hóa của người nghèo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì cuộc họp. Nguồn: mof.gov.vn
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững chủ trì cuộc họp. Nguồn: mof.gov.vn

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên với khoảng cách chênh lệch về mức độ nghèo có xu hướng tăng hơn. Khu vực Tây Nguyên năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 1,53% so với bình quân cả nước, năm 2012, con số này gấp 1,6 lần, Khu vực miền núi phía Bắc, các con số này lần lượt là 2,34 lần và 2,52 lần. Tuy nhiên, do có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến giảm nghèo (16 Chương trình) nên nguồn lực thực hiện không đảm bảo.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Tài chính cũng nêu lên thực tế qua quá trình đánh giá rà soát của Bộ Tài chính về tình hình ban hành chính sách, thì thấy rằng các chính sách cho vay rất chồng chéo, có đến 6,7 quyết định của Thủ tướng chỉ liên quan đến cho vay. Cho nên chỉ cần tổng hợp lại thành 1 quyết định của Thủ tướng là đủ.

Đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư lại cũng cho rằng có quá nhiều chính sách. Về vấn đề giảm nghèo bền vững, đại diện Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng, giảm nghèo không những chưa bền vững, mà lại đang diễn ra tình trạng nghèo bền vững, nghèo kinh niên đang gia tăng.

Một trong những bài học kinh nghiệm mà Chính phủ rút ra thông qua thực hiện mục tiêu giảm nghèo hơn 10 năm qua, nhất là trong 3 năm 2011- 2013,  đó là xóa đói giảm nghèo là sự nghiệp lâu dài gắn liền với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, do đó phải kiên trì thực hiện mục tiêu đề ra trong cả hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, tránh chủ quan, nóng vội, bệnh thành tích; phải khơi dậy ý chí tự vươn lên của chính bản thân người nghèo để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải quán triệt đầy đủ trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của mình; phải huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội thì mới có thể thành công.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhận định, do nhiều chương trình nên mức vay của dân thấp, nhiều khi không làm được việc gì trọn vẹn. Do đó, nên gộp các chính sách để có nguồn lực hỗ trợ và cho dân vay nhiều hơn, giúp người dân chủ động làm ăn.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu trong rà soát, xây dựng chính sách giảm nghèo sắp tới cần quán triệt các quan điểm giảm nghèo bền vững, lồng ghép chính sách để tránh chồng lấn, xây dựng vốn kế hoạch trung hạn trên cơ sở nắm chắc số đối tượng thực hiện, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội vào công tác giảm nghèo.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đề nghị các bộ, ngành phân biệt các đối tượng người nghèo, cận nghèo, vừa mới thoát nghèo để có cơ chế hỗ trợ phù hợp, trên cơ sở ưu tiên nhiều cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được ưu tiên ít hơn (về vốn, lãi suất khi hỗ  trợ hoặc cho vay), tập trung hỗ trợ vùng có  đông người nghèo. Đồng thời, cần sớm xác định và đưa các đối tượng yếu thế ra khỏi diện nghèo để chuyển sang diện bảo trợ xã hội, có thêm điều kiện hỗ trợ các đối tượng nghèo.