Nhiều nhiệm vụ nặng nề trong năm 2019

Theo Minh Trang/thoibaokinhdoanh.vn

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong năm 2019 cần phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2018.

Hôi nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Nguồn: Internet
Hôi nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Nguồn: Internet

Sáng 28/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Không ngủ quên trên chiến thắng

Phảt biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh… năm 2018 đạt được nhiều kết quả quan trọng, để lại những ấn tượng tốt đẹp. Đồng thời tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả 5 năm 2016 - 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra 3 nguyên nhân dẫn đến những kết quả, thành công đó. Trước hết, do đất nước được thừa hưởng những thành tựu to lớn của 30 năm đổi mới, có nền tảng từ thành công của 2 năm qua. Tiếp đó là sự đoàn kết nỗ lực chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp nhịp nhàng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý “chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, không quá say sưa với thành tích, thắng lợi”.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với bối cảnh thế giới rất phức tạp, diễn biến khó lường “Không phải coi thường nhưng kinh tế nhà nước yếu kém là một sự thực cần lưu ý”.

Nói về năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là năm được coi là khởi đầu cho việc chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc nên có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Do đó, cả nước cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong việc cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế.

Muốn thế phải tháo gỡ một cách thực chất hơn những rào cản, vướng mắc; xử lý tệ nhũng nhiễu trong việc giải quyết thủ tục hành chính…

Tin tưởng sau hội nghị này với động lực mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các cơ quan sẽ tiếp tục lãnh đạo sáng tạo hơn nữa, đột phá hơn nữa. Đồng thời, yêu cầu Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ.

“Chính phủ và các địa phương phấn đấu với tinh thần 2019 phải hơn 2018 trên tất cả các phương diện”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

4 nhóm nhiệm vụ lớn

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu lên 4 nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung ưu tiên thực hiện.

Thứ nhất là tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc tháo gỡ một cách thực chất những ách tắc, rào cản đối với các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp.

Phát triển đồng bộ và lành mạnh các loại thị trường nhất là các thị trường hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và thị trường các yếu tố sản xuất.

Thứ hai, quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này.

Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước.