Nhiều quy định mới về thủ tục tạm nhập, tái xuất xe ngoại giao

Theo baohaiquan.vn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định về thủ tục tạm NK, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo Thông tư số 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2018, đối tượng nằm trong diện điều chỉnh gồm các trường hợp phải đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 10/2018 do Thủ tướng ban hành ngày 1/3/2018. Đối với trường hợp người kế nhiệm thì chỉ được tạm NK miễn thuế xe ôtô, xe gắn máy, khi người tiền nhiệm đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng hoặc tái xuất hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy đã tạm NK miễn thuế theo quy định.

Theo thông tư, để được tạm NK miễn thuế ôtô và xe gắn máy vào Việt Nam vượt định lượng một trong những giấy tờ phải có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm NK xe ô tô, xe gắn máy là Sổ định mức miễn thuế (có xác nhận định mức xe ô tô, xe gắn máy hoặc có xác nhận định mức tạm NK xe vượt định lượng đối với trường hợp tạm NK vượt định lượng) do Bộ Ngoại giao cấp. 

Để được tạm nhập ô tô, xe gắn máy tùy từng trường hợp cá nhân, tổ chức cần có hồ sơ đề nghị cấp giấy tạm nhập, gồm văn bản đề nghị; chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp; giấy xác nhận của cơ quan đối tượng công tác tại Việt Nam về việc di chuyển tài sản hoặc chuyển nơi công tác từ nước ngoài vào Việt Nam; sổ định mức miễn thuế; giấy chứng minh quyền sở hữu xe; giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy hủy đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc giấy có giá trị pháp lý tương đương; giấy tờ cho biếu tặng từ nước ngoài hoặc đối tượng được hưởng quyền ưu đãi; giấy tờ điều chuyển xe; văn bản thông báo của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) về việc Thủ tướng chính phủ đồng ý cho đói tượng được tạm nhập miễn thuế…

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ… thì được cấp giấy tạm nhập. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cục hải quan cần hướng dẫn đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, cơ quan hải quan tiến hành cấp giấy tạm NK xe…

Về thủ tục tạm NK xe ô tô, xe gắn máy thực hiện tại chi cục hải quan cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Chi cục hải quan làm thủ tục tạm NK có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu thông tin trên giấy tạm NK với thực tế hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa thực nhập có sai lệch so với nội dung ghi trên giấy tạm NK (trừ trường hợp sai lệch về số lượng xe), chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm NK có văn bản gửi cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm NK (kèm các chứng từ liên quan). Cục hải quan nơi cấp giấy tạm NK căn cứ văn bản của chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm NK và chứng từ liên quan để xem xét điều chỉnh nội dung giấy tạm NK, ghi nội dung điều chỉnh vào mặt sau giấy tạm NK, ký tên, đóng dấu và trả cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục để hoàn thành thủ tục tạm NK. Thời hạn điều chỉnh nội dung giấy tạm NK không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày cục hải quan tỉnh, thành phố nhận được đầy đủ thông tin, hồ sơ.

Chi cục hải quan làm thủ tục tạm NK chỉ thông quan xe tạm NK khi có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới NK (đối với xe ô tô), giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy NK của cơ quan kiểm tra chất lượng cấp (trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác) và đã hoàn thành thủ tục hải quan theo quy định.

Trong thông tư, Bộ Tài chính cũng quy định hồ sơ, thủ tục liên quan đến tái xuất xe ô tô, xe gắn máy; thủ tục và chính sách thuế chuyển nhượng. Trong đó có điểm lưu ý là đối với trường hợp chuyển vùng công tác tại Việt Nam không được thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thủ tục tạm NK xe.