Nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIDV Metlife

Hoàng Minh

Lỏng lẻo trong quy trình đào tạo và tư vấn bảo hiểm dẫn tới hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife, đồng thời hạch toán chi phí sai hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Kết luận thanh tra số 809/KLBTC thanh tra chuyên đề bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và nội dung liên quan tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (BIDV Metlife). Qua đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính phát hiện nhiều sai phạm tại BIDV Metlife trong thời kỳ thanh tra năm 2021 và các thời kỳ có liên quan.

Sai từ nhân viên đến đại lý

Theo Kết luận thanh tra, năm 2021, Công ty bảo hiểm nhân thọ này triển khai bán bảo hiểm thông qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Về cơ bản các quy trình do Công ty ban hành quy định các nội dung liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm nói chung và đại lý bảo hiểm thuộc kênh phân phối qua BIDV đáp ứng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, Quy trình đào tạo và tư vấn bảo hiểm chưa có quy định cụ thể về phân cấp, ủy quyền về nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận và cơ chế phối hợp giữa các cá nhân, các bộ phận trong việc triển khai từng hoạt động theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 12 Thông tư số 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Qua thanh tra chọn mẫu, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phát hiện 21 trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai bán bảo hiểm.

Cụ thể, có 01 đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng theo quy định của Công ty về sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại; 02 đại lý bảo hiểm và 01 nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về thu thập, kê khai thông tin khách hàng do Công ty ban hành; 01 đại lý bảo hiểm cá nhân không tuân thủ quy trình khai thác, tư vấn sản phẩm bảo hiểm theo quy định của Công ty.

Ngoài ra, 09 đại lý bảo hiểm của BIDV Metlife và 01 nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng quy định về kê khai, hoàn thiện hồ sơ, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra thông tin trong các tài liệu, hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng theo quy định của Công ty.

Hai đại lý bảo hiểm cá nhân chậm trễ trong việc hỗ trợ khách hàng làm thủ tục liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và có 04 đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng quy định về kê khai số điện thoại trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng.

Về công tác đào tạo đại lý bảo hiểm, BIDV Metlife có 03 cán bộ thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại lý bảo hiểm nhưng căn cứ để chứng minh về kiến thức pháp luật chưa rõ ràng để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 87 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Về chi phí hoạt động đại lý liên quan đến việc bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài BIDV Metlife hạch toán các khoản chi phí liên quan đến hoạt động bancass là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2021 chưa đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và quy định pháp luật về thuế với tổng số tiền là hơn 174 tỷ đồng.

Chỉ đạo của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục thuế TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan tiến hành đôn đốc, rà soát việc BIDV Metlife thực hiện kê khai, tuân thủ quy định pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các khoản chi nêu tại Kết luận thanh tra.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Tổng Giám đốc BIDV Metlife thực hiện rà soát, tăng cường quản lý việc triển khai bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm soát tình trạng hủy hợp đồng bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm, an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đồng thời, Tổng giám đốc BIDV Metlife phải rà soát, hoàn thiện công tác đào tạo đại lý bảo hiểm, xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm, đảm bảo cán bộ đào tạo đại lý bảo hiểm phải có kiến thức chuyên môn về bảo hiểm, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư phạm theo đúng quy định.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin, kiến nghị, phản ánh của khách hàng tham gia bảo hiểm, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì Công ty chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

"Tổng giám đốc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị nêu trên, khắc phục toàn bộ những tồn tại trong Kết luận này. Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Bộ Tài chính" - kết luận thanh tra của Bộ Tài chính nêu.

Bộ Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường, đặc biệt đối với hoạt động khai thác các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm nhân thọ nó chung và kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng nói riêng. Qua đó, niềm tin của người dân vào bảo hiểm sẽ được cải thiện khi tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng ép buộc khách hàng tới giao dịch phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn, tư vấn sai sản phẩm bảo hiểm liên kết trái với quy định pháp luật liên quan chấm dứt trong thời gian tới.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ phía Bộ Tài chính, ngành Bảo hiểm được kỳ vọng sẽ phát triển chất lượng hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh tế và an sinh xã hội.