Nhìn lại việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW tại Chi bộ VVFC

Nguyễn Xuân Hoài - Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc VVFC

(Tài chính) Sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những kết quả mà cán bộ, đảng viên Chi bộ Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) đạt được là rất đáng khích lệ.

Việc tổ chức kết nạp Đảng luôn được Chi bộ VVFC thực hiện rất trang trọng, nghiêm
túc
Việc tổ chức kết nạp Đảng luôn được Chi bộ VVFC thực hiện rất trang trọng, nghiêm túc
Từ nhận thức đến hành động

Bước vào năm thứ ba của cuộc sinh hoạt chính trị - đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ VVFC đều xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục. Xuất phát từ lòng kính yêu, ngưỡng mộ những việc làm vì dân, vì nước của Bác, mỗi khi cơ quan Đảng cấp trên chỉ đạo và hướng dẫn một chủ đề mới về học và làm theo Bác, các đảng viên của Chi bộ đều đón nhận với sự hào hứng, phấn chấn. Ai cũng hiểu việc học và làm theo Bác giờ đây có ý nghĩa thiết thực, đó là góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng tổ chức Đảng cơ sở trong sạch, vững mạnh, từ đó giúp Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh tế được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đề ra.

Những chuyển biến trong nhận thức nói trên đã được thể hiện rõ, đơn cử như năm 2012, sau khi Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch số 91-KH/ĐUTC về Tổ chức Hội thảo: “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành Tài chính”, một tinh thần chủ động và hứng khởi đã lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ. Ngay sau khi cấp ủy Công ty phổ biến kế hoạch thực hiện; các đảng viên được phân công đã sưu tầm nhiều bài viết, cuốn sách có những lời dạy của Bác đối với công tác tài chính nói chung và lĩnh vực giá nói riêng để tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Các ý kiến trao đổi, thảo luận về lời dạy của Người trong toàn thể Chi bộ Công ty luôn gắn với yêu cầu về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của ngành thẩm định giá đó là: khách quan, độc lập, trung thực, vô tư trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 13/13 đảng viên thuộc Chi bộ đã viết thu hoạch của cá nhân về học và làm theo Bác. Điều đáng nói không phải chỉ là ở tỷ lệ 100% đảng viên có bài thu hoạch mà chất lượng của các bài thu hoạch đã không ngừng nâng lên, gắn kết với hoạt động chuyên môn cũng như trách nhiệm cá nhân với Chi bộ, với Công ty...

Năm 2013, triển khai chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” của Đảng ủy Bộ Tài chính, một lần nữa được Chi bộ VVFC bám sát chỉ đạo, phát huy được kết quả của năm trước.

Theo đó, Chi bộ đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW với vận dụng ý nghĩa 8 chữ vàng: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của Bác trong việc thực hiện Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp người cán bộ tài chính nói chung, người làm công tác thẩm định giá nói riêng. Để có thêm sức thuyết phục trong quá trình thực hiện, Chi ủy VVFC đã tổ chức cho các đảng viên và đặc biệt là đoàn viên thanh niên, đối tượng cảm tình Đảng tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, nghe giới thiệu về tấm gương rèn luyện, học tập, tu dưỡng cũng như tư tưởng ngời sáng của Bác để hiểu rõ hơn ý nghĩa thiết thực của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Đồng thời, Chi bộ VVFC đã kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác phê bình và tự phê bình, thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. Các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ, chi ủy đều chú trọng xem xét việc học tập các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thẩm định giá của đơn vị, của mỗi phòng, ban, chi nhánh, đảm bảo thực hiện tốt “Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong công tác thẩm định giá”.

Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn

Là đơn vị dịch vụ và tư vấn về thẩm định giá có uy tín của cả nước, những năm qua, Chi bộ đã kết hợp hiệu quả với Ban lãnh đạo VVFC chỉ đạo việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty. Nhờ vậy, VVFC tự hào có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ, năng động, sáng tạo, có tính thần trách nhiệm cao, luôn tuân thủ các Tiêu chuẩn Thẩm định giá do Nhà nước ban hành cũng như các Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế được chấp nhận chung.

Bên cạnh nâng cao phẩm chất chính trị, những năm qua, trình độ nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên VVFC không ngừng được nâng lên với 100% cán bộ tốt nghiệp đại học và trên đại học, trong đó gần 30% là thạc sỹ hoặc đang theo học cao học. Đội ngũ nhân viên được tham dự các chương trình đào tạo chuyên môn liên tục do Bộ Tài chính, các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức.

Bên cạnh đó, cán bộ của VVFC luôn có ý thức tự trau dồi học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật. Bởi vậy, VVFC luôn là doanh nghiệp có số lượng thẩm định viên về giá nhiều nhất tại Việt Nam. Với nguyên tắc cung cấp tới khách hàng dịch vụ một cách hoàn hảo nhất, Ban Lãnh đạo Công ty luôn giám sát trực tiếp các chương trình công tác để đảm bảo việc thẩm định theo đúng các quy định của Nhà nước và đạt được chất lượng cao nhất.

Bước vào năm 2014, cán bộ, đảng viên Chi bộ VVFC đang quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tin tưởng rằng, chuyên đề này sẽ được toàn Chi bộ thực hiện hiệu quả để không ngừng xây dựng tổ chức Đảng cũng như toàn thể Công ty vững mạnh, xứng đáng là tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 4 - 2014