Nhu cầu vốn lớn, bất động sản sẽ vượt ngân hàng về phát hành trái phiếu trong năm 2021?

Thủy Nguyễn

Nhu cầu vốn đối với bất động sản chưa bao giờ giảm nhiệt, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi và nước rút những tháng cuối năm. Hiện lĩnh vực Bất động sản vẫn duy trì vị trí thứ 2 sau lĩnh vực Ngân hàng về khối lượng phát hành trái phiếu, nhưng có thể sẽ vượt lên dẫn đầu trong cả năm 2021.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) được trích dẫn từ báo cáo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường trái phiếu doanh nghiệp có tổng cộng 42 đợt phát hành trái phiếu trong tháng 9. Toàn bộ được phát hành theo hình thức phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 29.734 tỷ đồng.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về khối lượng phát hành trong tháng 9, với tổng giá trị phát hành 13.860 tỷ đồng, chiếm 47% tổng giá trị phát hành.

Đứng ở vị trí thứ hai là nhóm doanh nghiệp bất động sản với tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt 8.394 tỷ đồng.

Hình 1: Bất động sản về nhì trong cuộc đua phát hành trái phiếu tháng 9/2021

Nguồn VBMA.
Nguồn VBMA.

 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, thị trường có tổng cộng 599 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước. Trong đó, có 582 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 350 nghìn tỷ đồng (chiếm 91% tổng giá trị phát hành), 14 đợt phát hành ra công chúng giá trị 12 nghìn tỷ đồng (chiếm 3% tổng giá trị phát hành) và 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 1 tỷ USD.

Trong 9 tháng, nhóm Bất động sản duy trì vị trí về nhì sau ngân hàng với tổng khối lượng phát hành 126,7 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, khoảng 11% giá trị trái phiếu phát hành của các doanh nghiệp bất động sản không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu. Đồng thời, lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8-13%/năm, khá cao so với mức lãi suất trái phiếu ngân hàng 6,4 - 7,9%/năm.

Trong 9 tháng qua, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD) và Novaland (300 triệu USD). 

Theo kế hoạch phát hành năm 2021, bất động sản sẽ vượt ngân hàng về giá trị phát hành lên tới 149.707 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39%.

Bảng 1: Dự kiến giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021

Nguồn: VBMA
Nguồn: VBMA

Cụ thể, mới đây có 2 doanh nghiệp bất động sản đã thông qua Hội đồng quản trị phương án phát hành hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) sẽ phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong cuối năm nay. Công ty Cổ phần Nam Long sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu đợt 1 và 450 tỷ đồng trái phiếu đợt 2, với lãi suất dự kiến là 9,5%/năm trong năm đầu tiên. Các kỳ sau áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất cơ bản trung dài hạn của Techcombbank cộng với 3,28%/năm.