Nhựa Việt Thành bán hết 100% cổ phần chào bán

PV.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành bán hết 100% cổ phần chào bán với giá bình quân 11.083 đồng/cổ phần. Cùng với phiên đấu giá này, tính từ đầu năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp đã thu được 119 tỷ đồng, tổng chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 9,1 tỷ đồng.

Phiên đấu giá của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tại HNX.
Phiên đấu giá của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tại HNX.

Cụ thể, ngày 12/7/2021, HNX tổ chức phiên bán đấu giá 5 triệu cổ phần của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành. Phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Với 151 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, khối lượng đặt mua được các nhà đầu tư đăng ký lên tới 5.760.700 cổ phần, cao hơn 15,2% so với khối lượng chào bán.

Tại phiên đấu giá, giá đặt mua thấp nhất là 11.000 đồng/cổ phần, giá đặt mua cao nhất là 12.100 đồng/cổ phần. Kết quả, toàn bộ cổ phần đấu giá được bán hết cho 150 nhà đầu tư cá nhân với giá trúng  bình quân 11.083 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 55,4 tỷ đồng, cao hơn 414,07 triệu đồng so với tổng giá trị cổ phần tính theo giá khởi điểm (11.000 đồng/cổ phần).

Như vậy, với 11,7 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá tại HNX từ đầu năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp đã thu được 119 tỷ đồng, tổng chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 9,1 tỷ đồng.