Những điểm sáng của Chi cục Thuế huyện Long Điền

PV.

(Tài chính) Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, những năm qua, Chi cục Thuế huyện Long Điền đã có nỗ lực lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thành tích trong thu ngân sách, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là việc vận hành “bộ phận giao dịch một cửa” của Chi cục là điểm sáng của ngành Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Long Điền là một trong những huyện thực hiện tốt “bộ phận giao dịch một cửa” của ngành Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: brvt.gdt.gov.vn
Long Điền là một trong những huyện thực hiện tốt “bộ phận giao dịch một cửa” của ngành Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nguồn: brvt.gdt.gov.vn

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, những năm qua, Chi cục Thuế huyện Long Điền đã có nỗ lực lớn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thành tích trong thu ngân sách, tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là việc vận hành “bộ phận giao dịch một cửa” của Chi cục là điểm sáng của ngành Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Long Điền là huyện có nhiều tiềm năng phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Những năm qua, diện mạo kinh tế - xã hội của huyện đã không ngừng khởi sắc, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế du lịch, xây dựng cơ bản và tiểu thủ công nghiệp. Đóng góp hiệu quả vào sự thay đổi tích cực đó có thành tích không nhỏ của Chi cục Thuế huyện.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện mà Chi cục Thuế huyện Long Điền đã triển khai hiệu quả hàng loạt chính sách thuế của Nhà nước như kịp thời giảm, giãn, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn cho hàng trăm doanh nghiệp (DN) trên địa bàn theo các gói giải pháp tài chính của Chính phủ; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế đến hàng vạn hộ gia đình... Đẩy mạnh cải cách hành chính, thuế, đặc biệt là vận hành hiệu quả “bộ phận giao dịch một cửa” hỗ trợ người nộp thuế…

Thực hiện Luật Quản lý thuế, Chi cục Thuế huyện Long Điền đã thành lập “bộ phận giao dịch một cửa” để giải quyết thủ tục hành chính thuế. Bộ phận này được trang bị đầy đủ thiết bị, đáp ứng mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế. Để phục vụ cho “bộ phận giao dịch một cửa” hoạt động hiệu quả, Chi cục đã tiến hành công khai Bộ thủ tục hành chính thuế với 152 thủ tục được niêm yết bằng văn bản tại trụ sở. Đồng thời, để làm tốt việc này, Chi cục đã cử cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ DN tiết giảm thời gian, chi phí, Chi cục Thuế huyện Long Điền đã cung cấp cho các DN phần mềm hỗ trợ tờ mã vạch 2 chiều để các DN ứng dụng thực hiện. Tính đến nay, đã có 96,7% DN do Chi cục quản lý sử dụng ứng dụng này.

Ngày 27/3/2013, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi làm việc tại Chi cục. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy về tình hình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai tính từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2012, Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 2.736 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng thời gian 2631 hồ sơ. Từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2013: tiếp nhận và giải quyết 949 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng thời gian 890 hồ sơ trễ hạn 1 ngày là 59 hồ sơ. Đây là những kết quả được đoàn công tác của Tỉnh đánh giá rất tích cực.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác thu, ban lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Long Điền những năm qua đã chú trọng việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương củng cố nâng cao chất lượng cán bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức người cán bộ thuế gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, coi đây là động lực chính tạo nên hiệu quả cho của công tác thu. Song song với đó, Chi cục cũng chú trọng xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để khai thác triệt để các nguồn thu; rà soát nắm rõ các hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn. Thông qua việc tiếp nhận tờ khai thuế, hướng dẫn kê khai thuế đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ về pháp luật thuế của DN, các nguồn thu, sắc thu, khoản thu đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Theo ông Trần Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Long Điền thì sở dĩ đạt được những thành công trên, Chi cục đã lĩnh hội kịp thời sự chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân. Trên cơ sở đó, Chi cục đã đề ra một số giải pháp nhằm tập trung kịp thời các nguồn thu vào NSNN:

Thứ nhất, quản lý chặt chẽ việc kê khai thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp khai không đúng, khai thiếu để yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đôn đốc người nộp thuế nộp tờ khai đồng thời nộp ngay tiền thuế vào ngân sách, không để nợ mới phát sinh. Tăng cường thanh, kiểm tra thuế,  hoàn thuế chống thất thu, ẩn lậu thuế, thu hồi kịp thời tiền thuế truy thu vào NSNN.

Thứ hai, tập trung đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế; Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác thu hồi nợ đọng thuế; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tập trung thu ngân sách, đôn đốc thu nợ thuế từ hoạt động khoáng sản, lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, phí và lệ phí,... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu do Hội đồng Nhân dân Huyện giao.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, trong huyện, chính quyền xã, thị trấn trong việc xác định, kiểm tra giá trị thực hiện nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản tiền thuế vào NSNN.

Tin tưởng rằng tập thể cán bộ, công chức Chi cục Thuế huyện Long Điền sẽ phát huy thành công đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề hơn mà ngành Thuế và địa phương giao cho trong năm 2013 và những năm tiếp theo.