Những trường hợp không phải đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

PV.

Xin cho biết trường hợp nào người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì các trường hợp sau đây người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong năm 2017:

(ii) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

(iii) Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động, hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

(iv) Người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng thử việc.