Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội quy định để được hưởng chế độ hưu trí

PV.

Vì lý do nào đó, công chức, viên chức, người lao động buộc phải nghỉ việc, trong trường hợp chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu, thì công chức, viên chức, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bao lâu nữa mới được hưởng chế độ hưu trí?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động: Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động; có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Để được hưởng chế độ hưu trí, Luật Bảo hiểm xã hội quy định 02 điều kiện cơ bản:

Thứ nhất, người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

Thứ hai, nam đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi (người lao động làm việc trong điều kiện bình thường).