Tỉnh Hậu Giang:

Nỗ lực giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài

Theo T. Xoàn/ Báo Hậu Giang

Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt thấp. Tuy nhiên, sau khi tỉnh nới lỏng giãn cách, cho phép đi lại giữa các địa phương thì các chủ đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đơn vị thi công khẩn trương thực hiện khối lượng công trình có nguồn vay nước ngoài. Ảnh: T. Xoàn
Đơn vị thi công khẩn trương thực hiện khối lượng công trình có nguồn vay nước ngoài. Ảnh: T. Xoàn

Giải ngân đạt thấp   

Theo Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đến nay còn rất thấp và chưa đạt yêu cầu đề ra. Tỷ lệ giải ngân năm 2021 mới đạt được 13,91%.

Tình hình phân bổ, nhập dự toán và giải ngân vốn nước ngoài năm 2020, kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và vốn nước ngoài năm 2021 tính đến ngày 30/9/2021 thì tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ là 292,6 tỷ đồng cho 4 dự án. Trong đó, vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương 245,6 tỷ đồng và vốn Chính phủ vay về cho vay lại là 47 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Vị Thanh là 60 tỷ đồng. Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) tỉnh Hậu Giang là 30 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở -  Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang là 5 tỷ đồng (vốn Chính phủ vay về cho vay lại). Đối với dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Vị Thanh là 197,6 tỷ đồng, trong đó vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương 155,6 tỷ đồng và vốn Chính phủ vay về cho vay lại là 42 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, kết quả giải ngân vốn năm 2020 được trên 185 tỷ đồng, so với tổng số kế hoạch vốn đạt 81,04%. Còn vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 đã giải ngân được trên 20,3 tỷ đồng, so với tổng số kế hoạch vốn kéo dài đạt 50,74%. 

Theo đó, kết quả giải ngân vốn năm 2021 đến nay trên 40,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 13,91%. Trong đó, dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Vị Thanh giải ngân trên 7,2 tỷ đồng, đạt 12,13% kế hoạch.

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Vị Thanh đã giải ngân trên 33,4 tỷ đồng, đạt 16,92% kế hoạch, trong đó vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương giải ngân trên 23,3 tỷ đồng và vốn Chính phủ vay về cho vay lại giải ngân trên 10 tỷ đồng.

Hiện tại, còn 2 dự án chưa có tỷ lệ giải ngân là dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) tỉnh Hậu Giang và Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân thấp là do tình hình biến động giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu như thép, cát, làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức đấu thầu và đối với các gói thầu đang triển khai thi công thì một số nhà thầu có xu hướng thi công cầm chừng chờ giá vật liệu ổn định, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và chậm tiến độ giải ngân vốn nước ngoài.

Bên cạnh đó, cũng do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 dẫn đến các nhà thầu gặp khó khăn trong thuê mướn lao động, di chuyển nhân sự, máy móc, vật tư từ ngoài vào tỉnh, đến công trường xây dựng. Trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, các dự án phải tạm dừng thi công dẫn đến ảnh hưởng tiến độ và giải ngân.

Ngoài ra, vướng giải phóng mặt bằng cũng là nguyên nhân khó khăn mà các dự án đang triển khai gặp phải. Đây là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ và giải ngân các dự án vốn vay nước ngoài trên địa bàn TP. Vị Thanh.

Đối với dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP. Vị Thanh, trong quá trình thi công do vướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè nên có điều chỉnh một số tuyến ống thoát nước thải từ vỉa hè xuống lòng đường để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Còn dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Vị Thanh do giá đất tăng làm tổng chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo dự án tăng.

Điển hình năm 2017 được duyệt là 195,7 tỷ đồng nhưng đến nay tổng chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư tăng trên 400 tỷ đồng. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Vị Thanh, cho biết: Thành phố đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nâng cấp đô thị. Quyết tâm của thành phố từ nay đến cuối năm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vay nước ngoài năm 2021 đạt kế hoạch đề ra.

Bà Nguyễn Thị Giang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, cho biết: Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) tỉnh Hậu Giang, tiến độ thực hiện đến tháng 8/2022. Nguyên nhân chưa có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn vay nước ngoài theo kế hoạch năm 2021 là do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh nên đến nay thủ tục hồ sơ mới được phê duyệt. Đơn vị đang lựa chọn nhà thầu thi công, sau khi lựa chọn được nhà thầu, sẽ phối hợp cùng nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100%. 

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có nguồn vốn nước ngoài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, tỉnh đang phê duyệt phương án thi công của các nhà thầu, trên cơ sở đó chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kịp thời, phải đạt tỷ lệ giải ngân là 100%. Tuy nhiên, để giúp tỉnh sớm hoàn thành các dự án đầu tư công nguồn vay nước ngoài đang vướng giải phóng mặt bằng sớm được thực hiện và hoàn thành, tỉnh đề xuất với Trung ương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Vị Thanh.