Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7

PV.

Ngày 21/6/2017, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái vừa ký Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, từ tháng 11/2017, toàn ngành Hải quan sẽ thực hiện thí điểm trao đổi thông tin và triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc chương trình Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7.
Đề án được thực thiện sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan Hải quan và doanh nghiệp; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Đồng thời, đề án này cũng tạo thuận lợi tối đa cho người nộp tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt, đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác, giảm thời gian nộp thuế.
Theo Tổng cục Hải quan, hình thức này không còn giới hạn về thời gian làm việc của ngân hàng thương mại hay phụ thuộc vào hệ thống Internet banking của ngân hàng thương mại. Qua đó, giúp các ngân hàng phát triển và nâng cao dịch vụ thanh toán cho khách hàng.