Hải quan Quảng Ninh:

Góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Xuân Hương

Xây dựng mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ cấp Cục tới các đơn vị thuộc, trực thuộc, các Tổ, Đội… chính là “bí quyết” giúp Hải quan Quảng Ninh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách, phát triển, hiện đại hóa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cán bộ, công chức Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.
Cán bộ, công chức Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong nửa đầu năm 2017, cùng với Chính phủ, Bộ, Ngành và Tỉnh, Hải quan Quảng Ninh tích cực đẩy mạnh triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh.

Quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ, Bộ, Ngành và Tỉnh trong công cuộc đồng hành, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu (XNK), tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), thu hút đầu tư… của Hải quan Quảng Ninh được hiện thực hóa trong Kế hoạch số 717/HQQN-GSQL ngày 30/3/2017.

Kế hoạch đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể đồng thời phân công nhiệm vụ tới từng đơn vị thuộc, trực thuộc; các nội dung của kế hoạch cũng được lồng ghép và đưa vào nội dung công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Cục Hải quan tỉnh nói chung và từng đơn vị nói riêng.

Triển khai thực hiện Kế hoạch 717/HQQN-GSQL, hàng loạt các giải pháp đã được Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện trong nửa đầu năm 2017 như: Rà soát hệ thống văn bản pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành; hoàn thiện cơ chế Một cửa quốc gia; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; triển khai thực hiện kết nối, trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng biển; mở rộng thanh toán thuế, phí hải quan bằng phương thức điện tử; triển khai dịch vụ công trực tuyến; tăng cường hậu kiểm; rà soát thủ tục hành chính; phát triển quan hệ đối tác với DN….

Trong các giải pháp trên, nhóm giải pháp phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp tiếp tục mang đến hiệu quả tích cực. Đặc biệt, trong năm 2017, với sự chủ động và đổi mới trong phương pháp trao đổi thông tin với DN như: thành lập các đoàn công tác trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với 42 DN về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc; Hải quan Quảng Ninh đã kịp thời tháo gỡ, đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ 21 vướng mắc cho DN.

Cơ quan Hải quan cũng tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp đối tác thông qua đường dây nóng, qua chuyên mục “Tư vấn trực tuyến” trên Trang tin điện tử Cục Hải quan Quảng Ninh…

Kết quả, từ đầu năm đến 30/5/2017, đã tiếp nhận và giải quyết 9 phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua số điện thoại đường dây nóng; hỗ trợ giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp qua chuyên mục “Tư vấn trực tuyến”; cập nhật 17 tin, bài trên Trang tin điện tử Cục Hải quan Quảng Ninh liên quan tới các đề xuất, kiến nghị của DN.

Từ ngày 1/3/2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn Cục. Các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến DN hiện đã được cơ quan Hải quan cung cấp ở mức độ 3,4. Đến 5/5/2017, đã có 103 DN tham gia. Cơ quan Hải quan tiếp nhận 306 hồ sơ, trong đó có 54 hồ sơ đang xử lý và 252 hồ sơ đã trả kết quả, số lượng thủ tục phát sinh là 6 thủ tục.

Trước đó, tháng 1/2016, thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã triển khai 2 địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân và cửa khẩu Móng Cái gồm 7 cơ quan kiểm tra chuyên ngành, đến 25/11/2016 đã thực hiện tiếp nhận đăng ký kiểm tra cho 671 lô hàng.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, cùng với toàn ngành Hải quan, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện cơ chế Một cửa quốc gia, mở rộng danh mục các thủ tục hành chính: thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật NK, quá cảnh và vận chuyển nội địa; thủ tục cấp giấy chứng nhận Kimberley.

Từ 1/1-31/5/2017, Hải quan Quảng Ninh đã thông quan điện tử qua hệ thống E-manifest đối với 1.165 phương tiện tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh. Việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa Tổng cục Hải quan và các Ngân hàng thương mại cũng tiếp tục được mở rộng.

Đến nay đã có 35 ngân hàng thương mại cổ phần ký thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan Hải quan tại trụ sở đơn vị và địa điểm làm thủ tục hải quan; đến 30/5/2017, số thu NSNN qua phương thức điện tử đạt trên 3.476 tỷ đồng (chiếm 94,42% tổng thu NSNN do Hải quan Quảng Ninh thực hiện).

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh đang tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS và tham gia nhiều ý kiến đóng góp để nâng cao và hoàn thiện hệ thống, phục vụ công tác quản lý của cơ quan hải quan và hoạt động XNK của DN.

Đến nay, 100% các Chi cục trực thuộc Hải quan Quảng Ninh thực hiện khai báo thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS, 100% tờ khai được hỗ trợ khai báo qua hệ thống điện tử; số DN tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử là 685 DN; số tờ khai điện tử đạt 22.239 tờ khai; tổng kim ngạch đạt trên 4,6 tỷ USD.

Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, hiện nay, nhiều biện pháp quản lý rủi ro mới đang được Hải quan Quảng Ninh vận dụng như: kiểm soát rủi ro đối với DN lợi dụng việc thành lập mới, tạm ngừng, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, hoạt động dịch vụ thủ tục hải quan để buôn lậu, trốn thuế và gian lận thương mại khác.

Cơ quan Hải quan cũng đề xuất nhu cầu trao đổi thông tin, phối hợp công tác với cơ quan thuế, tăng cường khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Tỷ lệ phân luồng trong kỳ từ 1/1-1//2017 là: luồng Xanh 38,2%; luồng Vàng 41,7%; luồng Đỏ là 20,1%; trong đó, tỷ lệ luồng Đỏ giảm rõ rệt (giảm 15,6% so với cùng kỳ 2016).

Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, công tác kiểm tra sau thông quan theo định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm cũng tiếp tục được Hải quan Quảng Ninh đẩy mạnh thực hiện trên cơ sở áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đến 31/5/2017, đã thực hiện 134 cuộc kiểm tra, thu nộp NSNN đạt trên 3,6 tỷ đồng (tăng trên 400% so với cùng kỳ năm 2016).

Song song với việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, để tạo bước đột phá trong cải cách, hiện đại hóa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong những tháng đầu năm 2017, Hải quan Quảng Ninh chú trọng nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức: triển khai công tác đào tạo đúng kế hoạch và tiến độ với nhiều sáng tạo cả về hình thức tổ chức và nội dung chơng trình; công tác thi đua – khen thưởng thực hiện công khai, minh bạch…

Bên cạnh đó, thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”, công tác kỷ luật, kỷ cương, chấp hành văn hóa, văn minh công sở được lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao thông qua các hình thức: tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, đôn đốc…

Đến 31/5/2017, Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức 12 lớp tập huấn cho 842 lượt công chức; cử đi đào tạo 178 lượt công chức; các đơn vị trực thuộc tự tổ chức 8 lớp đào tạo cho 96 lượt công chức theo hình thức đào tạo tại chỗ. Đã tiến hành 1 cuộc thanh tra chuyên ngành, 2 cuộc kiểm tra nội bộ và 1 cuộc kiểm tra chuyên đề, tiếp nhận và giải quyết 3 đơn khiếu nại của DN…

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và giải pháp nhân lực, trong nửa đầu năm 2017, Hải quan Quảng Ninh đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh nói riêng, của cả nước nói chung.

Kết quả trên cũng góp phần xây dựng hình ảnh Hải quan Quảng Ninh, Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại trong nền hành chính minh bạch, hội nhập.