Ông Vũ Xuân Bách được giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Văn Trường

Chiều ngày 20/6/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Bách - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) và giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN. Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo chủ chốt các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước. Về phía Tổng cục DTNN có Ban Lãnh đạo Tổng cục DTNN, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị của Tổng cục DTNN.

Ông Vũ Xuân Bách được giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Vũ Xuân Bách.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng chúc mừng Tổng cục DTNN đã kiện toàn được Ban Lãnh đạo và chúc mừng ông Vũ Xuân Bách - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN và giao Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết, từ khi bắt đầu công tác tại Tổng cục Thuế từ tháng 2/1995 đến nay, ông Vũ Xuân Bách được Lãnh đạo và cấp ủy cơ quan đánh giá là một cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định với đường lối chủ trương của Đảng; có năng lực và luôn nỗ lực trong quản lý, chỉ đạo, điều hành các công việc được phân công, đảm bảo tiến độ và hiệu quả; có uy tín đối với công chức ngành Thuế.

Với trình độ, kinh nghiệm, năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của ông Vũ Xuân Bách, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục DTNN sẽ chỉ đạo, điều hành Tổng cục DTNN thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy được thành quả tốt đẹp của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

“Trước mắt đề nghị Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Vũ Xuân Bách, cùng tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục DTNN tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính giao”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhấn mạnh.

Toàn ngành DTNN tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2023, bảo đảm sẵn sàng nguồn lực đáp ứng mục tiêu dự trữ quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia, kịp thời phát hiện, tổng hợp những vướng mắc, bất cập hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho triển khai nhiệm vụ.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Vũ Xuân Bách phát biểu nhận nhiệm vụ.
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Vũ Xuân Bách phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Vũ Xuân Bách trân trọng cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng, tín nhiệm và giới thiệu giao nhiệm vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm to lớn, nặng nề, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và tin cậy của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Ông Vũ Xuân Bách cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Thuế, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã luôn quan tâm, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Nhận thức rõ phải luôn nỗ lực, cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận công việc, không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả quý báu của các đồng chí Lãnh đạo tiền nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo Tổng cục DTNN thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao”, ông Vũ Xuân Bách cho biết.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục DTNN.  
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục DTNN.  

Ông Vũ Xuân Bách hứa sẽ cùng với tập thể Ban Lãnh đạo Tổng cục DTNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành DTNN triển khai quyết liệt, đồng bộ mọi giải pháp để hoàn thành kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2023, đảm bảo sẵn sàng nguồn lực đáp ứng mục tiêu dự trữ quốc gia.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hàng dự trữ quốc gia để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ thông suốt, minh bạch, hiệu quả.

"Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống, ngành DTNN sẽ tiếp tục đạt được những thành quả to lớn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao" - Quyền Tổng cục Trưởng Tổng cục DTNN Vũ Xuân Bách nhận định.

Thay mặt Ban Lãnh đạo, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành chúc mừng tập thể Tổng cục DTNN và cá nhân ông Vũ Xuân Bách. Quyền Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành cho biết, trải qua hơn 28 năm công tác tại các đơn vị của Tổng cục Thuế trên nhiều cương vị công tác, phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng của ngành Thuế, ông Vũ Xuân Bách luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tin tưởng, sau khi Tổng cục DTNN kiện toàn được Ban Lãnh đạo, Tổng cục DTNN sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Trước đó, ngày 16/6/2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng ký Quyết định số 1288/QĐ-BTC điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Bách - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN và giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN kể từ ngày 20/6/2023.