Phải thực hiện triệt để cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW


Sắp tới phải thực hiện triệt để cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là trả lương theo vị trí việc làm và theo chức vụ lãnh đạo quản lý. Việc cải cách chính sách tiền lương là vấn đề cấp bách.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trả tiền lương theo vị trí việc làm

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng: Cải cách chính sách tiền lương vừa qua gặp khó khăn về nguồn lực. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên Trung ương đã xem xét và quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương trong thời hạn nhất định.

Trong khi chưa thực hiện được cải cách chính sách tiền lương, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. Tuy nhiên trong 3 năm 2019-2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chưa thể thực hiện được việc tăng lương cơ sở.

Tại kỳ họp thứ 4 vừa qua (năm 2022), Quốc hội đã quyết nghị tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023.

Sắp tới phải thực hiện triệt để cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương là trả lương theo vị trí việc làm và theo chức vụ lãnh đạo quản lý.

Cấp bách xác định vị trí việc làm để sắp xếp lại đội ngũ và thực hiện chính sách cải cách tiền lương

Về vấn đề xác định vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, việc xác định vị trí việc làm đã được thực hiện từ lâu, nhưng thực tiễn cho thấy, xác định vị trí việc làm là việc rất khó, chưa thực sự đảm bảo chính xác, khách quan.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, "cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy để tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như cải cách chính sách tiền lương thì đều phải dựa trên xác định vị trí việc làm".

Thông qua vị trí việc làm, chúng ta sắp xếp, bố trí lại để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực hoạt động của cán bộ, công chức trong bộ máy.

Đảng đã kiên quyết trong thời gian tới sẽ thực hiện chính sách tiền lương, để thực hiện được mục tiêu này thì trước hết phải xác định đúng vị trí việc làm ở từng cơ quan, đơn vị.

Từ việc xác định rõ vị trí việc làm thì mới xác định được mức lương cho mỗi vị trí việc làm hoặc cho mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước thế nào cho phù hợp và đáp ứng được nhu cầu đời sống của họ.

Vì vậy, phải làm sớm. Việc cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Trung ương là vấn đề cấp bách và ngày 1/7/2023 tới đây theo lộ trình sẽ tăng mức lương cơ sở.

Chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, theo chức vụ lãnh đạo quản lý và lương phải đạt 70% thu nhập, phụ cấp dưới 30%.

"Rõ ràng, xác định vị trí việc làm là rất cấp bách, làm xong trước thì mới thực hiện chuyện khác được, trong đó có tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy cũng như nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", TS. Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh

Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn