Hà Nội hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

Theo Hoa Quỳnh/congthuong.vn

Hà Nội sẽ triển khai một số chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống. Trong đó, sẽ triển khai hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho gia đình cận nghèo.

Hà Nội sẽ hỗ trợ hàng tháng đối với nhóm đối tượng là người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo. Nguồn: Internet.
Hà Nội sẽ hỗ trợ hàng tháng đối với nhóm đối tượng là người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo. Nguồn: Internet.

Hiện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có 23.289 hộ nghèo với 64.213 nhân khẩu, chiếm 1,16% tổng số hộ dân. Các hộ này thuộc diện đặc biệt khó khăn, cần hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ hàng tháng. Vì vậy, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ nhóm đối tượng này nhằm thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; phấn đấu đến cuối năm 2019 TP. Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo.

Theo đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ hàng tháng đối với nhóm đối tượng là người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo.

Các đối tượng này là thành viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo mà trong hộ không có người trong độ tuổi lao động hoặc không có người còn khả năng lao động. Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với đối tượng là thành viên thuộc hộ gia đình nghèo được công nhận thoát cận nghèo. Thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng sau khi hộ gia đình thoát cận nghèo.

Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí học tập mức 100.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông (kể cả học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên) là thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo.

Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế không quá 9 tháng/năm học, tối đa không quá 3 năm học sau khi hộ gia đình thoát nghèo.